Wykaz publikacji wybranego autora

Hubert Malik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56950131100Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16196
201822
201722
20165122
2015752
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16493
201822
201722
2016523
20157223
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1688
201822
201722
2016532
2015752
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1616
201822
201722
201655
201577
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1697
201822
2017211
2016523
2015743
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16106
201822
2017211
2016532
20157431
 • Analiza możliwości zastosowania radarów satelitarnych (SAR) do monitoringu wpływu drążenia tuneli na występowanie osiadania terenu na przykładzie II linii metra w WarszawieAnalysis of the applicability odf radar satellites (SAR) for monitoring the impact of tunnel drilling on the example of the second line subway in Warsaw / Hubert MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: PSInSAR, SAR, Warszawa, metro, druga linia odcinek centralny

  keywords: PSInSAR, SAR, Warsaw, metro, central part of second line of Warsaw subway

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Capabilities of subsidence detection on mining areas in Upper Silesian Coal Basin using Sentinel-1A data acquired in Interferometric Wide Swath Mode / Hubert MALIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 94. — Bibliogr. s. 94. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/lkAeSv

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.94

3
 • Coregistration of SAR images using dual-polarimetric information / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Anna FRANCZYK, Hubert MALIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: SAR, polarimetric signature, coregistration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/22/S09.020

4
 • Differences in the quantity and distribution of the PS candidates in VV and VH Sentinel-1 data set / Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK, Radosław MURDZEK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 23, Photogrammetry and remote sensing, cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-03-4. — S. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: PSInSAR, Sentinel-1A, VV and VH polarizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/23/S10.010

5
 • Exclusion of non-coherent areas from the interferometric SAR analysis using coherence masks / Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 1059–1065. — Bibliogr. s. 1065, Abstr.

 • keywords: ground deformations, satellite radar interferometry, coherence mask, unwapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ground deformations monitoring within rural areas using satellite radar interferometry method / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK, Jacek STRZELCZYK // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 1075–1082. — Bibliogr. s. 1081–1082, Abstr.

 • keywords: rural areas, ground deformations, satellite radar interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ground subsidence information as a valuable layer in GIS analysis / Radosław MURDZEK, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 36 art. no. 02006, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-09. — BIG 2018 : 4\textsuperscript{th} nationwide scientific conference on Engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 11-12, 2018. — tekst: https://goo.gl/HD1NJG

 • keywords: GIS, underground mining, DInSAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183602006

8
 • Relations between vertical deformations detected using different SAR systems and water factors obtained from Landsat images and stationary measurements stations / KNIOTEK Michał Bartłomiej, LEŚNIAK Andrzej, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława, MALIK Hubert // W: Living planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] paper 1242. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozwój satelitarnych metod radarowych w kontekście monitoringu szkód górniczychDevelopment of satellite radar methods in the context of the mining damages monitoring / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Hubert MALIK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, satelitarna interferometria radarowa, monitoring osiadań terenu

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, satellite radar interferometry, subsidence phenomenon monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Satelitarne metody radarowe monitorowania osiadania terenów górniczychSatellite radar methods for monitoring of subsidence on lands affected by mining / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Hubert MALIK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2016 vol. 22 nr 1, s. 15–18. — Bibliogr. s. 18. — Artykuł opracowany na podstawie referatu z konferencji: Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków, 24–26 czerwca 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Satelitarny monitoring osiadań terenu spowodowanych eksploatacją górniczą[Satellite-based monitoring of mining-induced groud deformations] / Jacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 147–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The use of the DInSAR method in the monitoring of road damage caused by mining activities / Radosław MURDZEK, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 36 art. no. 02005, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-09. — BIG 2018 : 4\textsuperscript{th} nationwide scientific conference on Engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 11-12, 2018. — tekst: https://goo.gl/nsrZbE

 • keywords: DInSAR, Sentinel-1, road damage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183602005

13
 • Vertical displacements analysis using SAR systems in relation with land use and vegetation index maps based on landsat images / KNIOTEK Michał Bartłomiej, LEŚNIAK Andrzej, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława, MALIK Hubert // W: Living planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] paper 1240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanychThe use of satellite images in reclaiming degraded areas / Piotr OPIDO, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 17–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rekultywacja, GZW, SAR, Landsat, TerraSAR-X

  keywords: USCB, SAR, mine reclamation, Landsat, TerraSAR-X

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanychThe use of satellite images in the rehabilitation of degraded areas / Piotr OPIDO, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 4, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie radarów satelitarnych (SAR) do monitorowania wpływu drążenia tuneli na osiadanie terenu wzdłuż II linii metra w WarszawieThe use of satellites radars (SAR) to monitor the impact of tunneling on subsidance of land along the second subway line in Warsaw / Huber MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 4, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: