Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Mrocheń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204184409

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułAlternative to unmanned aerial vehicles – original photogrammetric method of generating digital terrain model and orthmosaics of archaeological sites
  AutorzyPaulina Cierpich, Dawid MROCHEŃ, Anna Wójcik, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software
  AutorzyOLEKSIK K., OSTROWSKI K., MROCHEŃ  D.
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułDistribution of tilts within single blocs of observation line in mining areas
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 50–53
 • keywords: deformation of the ground surface, measurement base, tilts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1609

6
 • [referat, 2018]
 • TytułDokładność prognozowania obniżeń powierzchni terenu
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoKDiMU : XVIII Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2018 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2018. — S. 50–51
 • słowa kluczowe: dokładność, prognozowanie, obniżenia, teoria Knothego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [referat, 2016]
 • TytułModelowanie dynamicznej niecki obniżeniowej z uwzględnieniem zmienności parametrów : [abstrakt]
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoOchrona środowiska na terenach górniczych : XI konferencja naukowo-techniczna organizowana pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju : 19–21 października 2016, Ustroń. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModelowanie niepełnych niecek obniżeniowych
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2017 nr 7, s. 18–24
 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, parametry teorii Knothego, niepełna niecka obniżeniowa, obrzeże eksploatacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoXXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułOcena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2018 nr II/1, s. 377–392
 • słowa kluczowe: erozja, bezzałogowe statki latające, fotogrametria niskopułapowa, kartowanie geomorfologiczne

  keywords: erosion, unmanned aerial vehicles, low altitude photogrammetry, geomorphological mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2018.2.1.025

13
 • [referat, 2018]
 • TytułPomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 3 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułResults of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan
  AutorzyJarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Anna Wójcik
  ŹródłoDiscovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — S. 69–85
 • keywords: laser scanning, photogrammetry, Roman Arabia, archaeological documentation, Tuwaneh, Arabia Petraea, caravaneserai

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33547/DiscEdom2019.04

15
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułResults of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma'an-Husseiniyeh), Southern Jordan
  AutorzyJarosław Bodzek, [et al.], Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, [et al.], Agnieszka OCHAŁEK, Dawid MROCHEŃ, Aleksandra Słodowska, Katarzyna Sawicka, Kacper Widuch, Hubert Dec, Maciej Bernaś, Justyna Ruchała, Paulina Cierpich, Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek
  ŹródłoDiscovering Edom : Polish archaeological activity in southern Jordan / ed. by Piotr Kołodziejczyk. — Kraków : Wydawnictwo Profil-Archeo Magdalena Dzięgielewska, Euclid Foundation for Science Popularization, Institute of Archaeology. Jagiellonian University, 2019. — S. 51–67
 • keywords: laser scanning, photogrammetry, Dajaniya, Roman fort, Roman Arabia, Limes Arabicus, archaeological documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33547/DiscEdom2019.03

16
 • [referat, 2016]
 • TytułRozkład nachyleń w obrębie pojedynczych boków linii obserwacyjnej na terenach górniczych
  AutorzyDawid MROCHEŃ
  ŹródłoXVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 76–77
 • słowa kluczowe: deformacje powierzchni terenu, baza pomiarowa, nachylenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literaturowy
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 12, s. 107–111
 • słowa kluczowe: odkształcenia poziome, długość bazy pomiarowej

  keywords: horizontal strain, length of survey site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literatury
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoXIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ niepewności parametrów modelu na prognozowane wartości obniżeń
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoXV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — S. 23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułZmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 165–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: