Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Mrocheń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57204184409

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Alternative to unmanned aerial vehicles – original photogrammetric method of generating digital terrain model and orthmosaics of archaeological sites
2
 • A comparison of methods for propagating surface deformation uncertainties in model parameters
3
 • Determination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software
4
 • Determination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software
5
 • Distribution of tilts within single blocs of observation line in mining areas
6
 • Dokładność prognozowania obniżeń powierzchni terenu
7
 • Influence of model parameter uncertainties on forecasted subsidence
8
 • Lokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
9
 • Modelowanie dynamicznej niecki obniżeniowej z uwzględnieniem zmienności parametrów
10
 • Modelowanie niepełnych niecek obniżeniowych
11
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
12
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
13
 • Pomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych
14
 • Results of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan
15
 • Results of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma'an-Husseiniyeh), Southern Jordan
16
 • Rozkład nachyleń w obrębie pojedynczych boków linii obserwacyjnej na terenach górniczych
17
 • Uncertainty in determining the parameters of the surface deformation model
18
 • Wpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literaturowy
19
 • Wpływ długości bazy pomiarowej na wyznaczane wartości odkształceń poziomych – przegląd literatury
20
 • Wpływ niepewności parametrów modelu na prognozowane wartości obniżeń
21
 • Zmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej