Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Chromik, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Effectiveness of the hydrogen production, storage and utilization chain / Wojciech J. Kostowski, Sebastian Lepszy, Mariusz Chromik, Arkadiusz Wierciński // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-20]. — M. Chromik – afiliacja: Silesian University of Technology

 • keywords: hydrogen, energy storage, power to gas, electrolyzers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncepcja magazynowania nadwyżek energii elektrycznej w postaci wodoru w kawernach w złożach soli kamiennej w Polsce – wstępne informacjeConception of storage of electricity surplus in the form of hydrogen in rock salt caverns in Poland – preliminary information / Mariusz Chromik // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2016 nr 12, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, OZE, HESTOR

  keywords: hydrogen, energy storage, salt caverns, RES, HESTOR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnychSupporting method for salt caverns leaching / Mariusz Chromik, Waldemar KORZENIOWSKI // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 26–27. — Tekst pol.-ang.. — Mariusz Chromik – afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP”

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, ługowania kawern, komory magazynowe

  keywords: salt mining, cavern leaching, storage caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości magazynowania energii elektrycznej w soli kamiennej w postaci wodoru w regionie nadbałtyckimStorage capabilities for electricity in the form of hydrogen in rock salt caverns in the Baltic area / Mariusz Chromik // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2015 nr 11, s. 44–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, rejon nadbałtycki

  keywords: hydrogen, energy storage, salt caverns, Baltic area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości magazynowania energii elektrycznej w soli kamiennej w postaci wodoru w regionie nadbałtyckimStorage capabilities for electricity in the form of hydrogen in rock salt caverns in the Baltic region / Mariusz Chromik // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 61–62. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych ”Chemkop”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Możliwości zastosowania oprogramowania COMSOL do obliczeń geomechanicznych kształtu kawern solnych : [streszczenie]Possibilities of using COMSOL software for calculating the geomechanical shape of the underground salt caverns : abstract / Mariusz Chromik // W: Quo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 = Quo vadis sal : aqua et sal : water and salt : XXII international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 60–63. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych ”Chemkop”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspektywy wykorzystania kawern solnych dla celów magazynowania wodoru uzyskiwanego z okresowych nadwyżek energii elektrycznej z odnawialnych źródełProspects for use of salt caverns for storage of hydrogen derived from periodic surplus electric power obtained from renewable sources / Mariusz Chromik // W: Quo vadis sal [Dokument elektroniczny] : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.psgs.agh.edu.pl/files/1394484818_e3ebe843d7295a13d20b7d8cf837ad7d.pdf [2017-07-20]. — Bibliogr. s. 14. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autora: OBR GSCh „CHEMKOP”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: