Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Chromik, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCutting niches in rock salt by means of a high-pressure water jet in order to accelerate the leaching of storage caverns for hydrogen or hydrocarbons
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz CHROMIK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 1911, s. 1–24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/1911
3
 • [referat, 2018]
 • TytułKoncepcja magazynowania nadwyżek energii elektrycznej w postaci wodoru w kawernach w złożach soli kamiennej w Polsce – część górnicza
  AutorzyMariusz CHROMIK
  ŹródłoQuo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20–22
4
 • [referat, 2019]
 • TytułMetoda wspomagania procesu ługowania komór solnych - wstępne symulacje komputerowe
  AutorzyMariusz CHROMIK, Waldemar KORZENIOWSKI
  ŹródłoQuo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 28–29
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2020]
 • TytułSposób otworowego ługowania kawern, zwłaszcza w złożu soli kamiennej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORZENIOWSKI Waldemar, CHROMIK Mariusz
  DetailsInt.Cl.: E21B 43/28textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427305 A1 ; Opubl. 2020-04-06. — Zgłosz. nr P.427305 z dn. 2018-10-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2020  nr 8, s. 35-36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427305A1.pdf