Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Chromik, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5221
2020211
201911
201811
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5122
2020211
201911
201811
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem541
2020211
201911
201811
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem514
2020211
201911
201811
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem523
2020211
201911
201811
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem523
2020211
201911
201811
2014111
2
3
 • Koncepcja magazynowania nadwyżek energii elektrycznej w postaci wodoru w kawernach w złożach soli kamiennej w Polsce – część górniczaConception of electricity surplus storage in the form of hydrogen in rock salt caverns in Poland – mining part / Mariusz CHROMIK // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20–22. — Tekst pol.-ang.. — Dod. afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP”

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, OZE, HESTOR

  keywords: hydrogen, energy storage, RES, HESTOR, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych - wstępne symulacje komputeroweSupporting method for salt caverns leaching - initial computer simulations / Mariusz CHROMIK, Waldemar KORZENIOWSKI // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — M. Chromik - dod. afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwo Surowców Chemicznych „CHEMKOP”

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, symulacje komputerowe, ługowania kawern, proces ługowania, UBRO

  keywords: computer simulations, salt mining, cavern leaching, leaching process, UBRO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób otworowego ługowania kawern, zwłaszcza w złożu soli kamiennej[The method of borehole leaching of caverns, especially in the rock salt deposit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORZENIOWSKI Waldemar, CHROMIK Mariusz. — Int.Cl.: E21B 43/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427305 A1 ; Opubl. 2020-04-06. — Zgłosz. nr P.427305 z dn. 2018-10-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 8, s. 35-36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427305A1.pdf

 • słowa kluczowe: kawerny solne, ługowanie otworowe

  keywords: solution mining, salt caverns, borehole leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: