Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Marlena Dyndał, dr inż.

poprzednio: Koper

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (25%)


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2874-5760 orcid iD

ResearcherID: AAF-7410-2021

Scopus: 56845187800

PBN: 5e70929a878c28a047398d73

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Amorphous carbon nitride layers deposited by pacvd aimed at organic light emitting diodes / Katarzyna DYNDAŁ, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: WCFMN 2019 : World Congress on Functional Materials and Nanotechnology : May 13-14, 2019, Valencia, Spain. — [Valencia : s. n.], 2019. — S. [20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Badania elipsometryczne cienkich warstw ZnO:Al stosowanych jako elektrody w fotowoltaice kosmicznejSpectroscopic ellipsometry study of the ZnO:Al thin film as electrodes in space PV application / Katarzyna DYNDAŁ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2022 t. 74 nr 1, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/221/179

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ogniwa PV, właściwości optyczne, elipsometria spektroskopowa, warstwy ZnO:Al, ALD

  keywords: optical properties, PV cells, spectroscopic ellipsometry, ALD, ZnO:Al layers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of $a-C:N:H$, $a-SiN_{x}:H$ and $a-SiC_{x}:N_{y}:H$ layers deposited on various substrates / Katarzyna DYNDAŁ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2018 R. 39 nr 6, s. 198–202. — Bibliogr. s. 202

 • słowa kluczowe: właściwości optyczne, elipsometria spektroskopowa, PACVD, warstwy amorficzne

  keywords: PACVD, optical properties, spectroscopic ellipsometry, amorphous layers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2018.6.1

5
6
7
8
 • Design of complex energy systems (thin film photovoltaics, collectors, heat pumps and energy storage)Projektowanie złożonych systemów energetycznych (fotowoltaika cienkowarstwowa, kolektory, pompy ciepła i magazyn energii) / Katarzyna DYNDAŁ, Konstanty W. MARSZAŁEK, Zbigniew KĄKOL // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2022 R. 98 nr 9, s. 243–246. — Bibliogr. s. 246, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2022/9/57.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: fotowoltaika, cienkie warstwy, rozpylanie magnetronowe, systemy elektroenergetyczne, Polysun, analiza energetyczna

  keywords: thin film, photovoltaics, magnetron sputtering, energy analysis, Polysun, electric power systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2022.09.57

9
 • Dyfuzja azotu i pole naprężeń generowane w procesie azotowania[Diffusion of nitrogen and stress field generation during nitriding process] / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Katarzyna KOPER, Marek ZAJUSZ, Marek DANIELEWSKI // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź-Spała, 25–28 września 2016 / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7283-761-5. — S. 71. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dyfuzja, azotowanie, metoda dwóch prędkości, naprężenia, modelowanie matematyczne, dryft

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Electrical and optical properties of the $WO_3$ thin films deposited by the glad magnetron sputtering technique / A. RYDOSZ, K. KOLLBEK, K. MARSZAŁEK, K. DYNDAŁ, W. Andrysiewicz // W: 11-th symposium on Vacuum based science and technology : November 19–21, 2019, Kołobrzeg, Poland : book of abstracts / ed. Bogdan Warcholiński. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7365-519-5. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • Hall effect test bench for temperature dependence of carrier concentrationStanowisko do pomiarów efektu Hall’a do wyznaczania temperaturowych zależności koncentracji nośników / Katarzyna DYNDAŁ, Zbigniew Sobkow, Jerzy Sanetra, Konstanty W. MARSZAŁEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2022 R. 98 nr 9, s. 231–234. — Bibliogr. s. 233–234, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2022/9/54.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: cienkie warstwy, koncentracja nośników, metoda van der Pauw, efekt Halla

  keywords: thin films, Hall effect, carrier concentration, van der Pauw method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2022.09.54

15
16
 • Influence of GLAD sputtering configuration on the crystal structure, morphology, and gas-sensing properties of the $WO_3$ films / Arkadiusz Zarzycki, Katarzyna DYNDAŁ, Maciej SITARZ, Jie Xu, Feng Gao, Konstanty MARSZAŁEK, Artur RYDOSZ // Coatings [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-6412. — 2020 vol. 10 iss. 11 art. no. 1030, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-6412/10/11/1030/pdf

  orcid iD
 • keywords: thin films, gas sensors, acetone detection, GLAD sputtering, tungsten oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/coatings10111030

17
 • Micromorph and polymorphous solar panel in a warm temperature transitional climate - comparison of outdoor performance and simulations / G. LEWIŃSKA, K. DYNDAŁ, J. Sanetra, K. W. MARSZAŁEK // Renewable Energy and Power Quality Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2172-038X. — 2021 vol. 19, s. 385–390. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 389–390, Abstr.. — ICREPQ’21 : 19\textsuperscript{th} International Conference on Renewable Energies and Power Quality : Almeria, Spain : 28\textsuperscript{th} to 30\textsuperscript{th} July 2021. — tekst: https://www.icrepq.com/icrepq21/299-21-lewinska.pdf

  orcid iD
 • keywords: photovoltaic, power losses, outdoor performance, polycrystalline silicon module, micromorphous module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24084/repqj19.299

18
 • Micromorph and polymorphous solar panel in a warm temperature transitional climate - comparison of outdoor performance and simulations / G. LEWIŃSKA, K. DYNDAŁ, J. Sanetra, K. W. MARSZAŁEK // W: ICREPQ'21 [Dokument elektroniczny] : 19th International Conference on Renewable Energies and Power Quality : Almeria (Spain), 28th to 30th July, 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Almeria : s. n.], [2021]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-09-30430-1. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostępne również w: {https://www.icrepq.com/posters/icrepq21/299-lewinska.pdf} [2021-09-21]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie procesu azotowania[Modelling of the nitriding process] / Katarzyna KOPER, Bartłomiej WIERZBA, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 109. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Plasmochemical modification of aluminum-zinc alloys using $NH_{3}-Ar$ atmosphere with anti-wear coatings deposition / Karol KYZIOŁ, Katarzyna KOPER, Łukasz Kaczmarek, Zbigniew GRZESIK // Materials Chemistry and Physics ; ISSN 0254-0584. — Tytuł poprz.: Materials Chemistry. — 2017 vol. 189, s. 198–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-23. — tekst: https://goo.gl/ZlGKfa

  orcid iD
 • keywords: coatings, alloys, plasma deposition, surface properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.matchemphys.2016.12.046

23
 • Poprawa właściwości użytkowych stopów aluminium-cynk na drodze obróbki w warunkach plazmochemicznychImprovment of useful parameters of aluminum-zinc alloys in plasma condition / Katarzyna KOPER, Łukasz Kaczmarek, Karol KYZIOŁ // W: TYGIEL 2015 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju : VII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 21–22 marca 2015 : abstrakty / red. Monika Olszówka, Kinga Kropiwiec, Kamil Maciąg. — Lublin : DM Sorus Sp. z. o., 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63768-62-1. — S. 112–113. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: stopy Al-Zn, modyfikacja plazmochemiczna, właściwości użytkowe

  keywords: plasmochemical modification, Al-Zn alloys, functional properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Powtarzalność procesów chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmy wyładowania 13,56 MHz na przykładzie warstw $a-C:N:H$[Repeatibility of plasma assisted chemical vapor deposition processes, 13.56 MHz, on example of $a-C:N:H$ layers] / Katarzyna KOPER // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wytwarzania diody elektroluminescencyjnej[Method of producing a light-emitting diode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TKACZ-ŚMIECH Katarzyna, DYNDAŁ Katarzyna, Sanetra Jerzy. — Int.Cl.: H01L 51/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428122 A1 ; Opubl. 2020-06-15. — Zgłosz. nr P.428122 z dn. 2018-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 13, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428122A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: