Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Woźny, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193095722

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • A new model for the regulation of distribution system operators with quality elements that includes the SAIDI/SAIFI/CRP/CPD indices
2
 • Analiza benchmarkingowa pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce
3
 • Cellular Automata model of precipitation to simulate image of microstructure in microalloyed niobium steels
4
 • Integracja analizatorów jakości dostaw energii elektrycznej pochodzących od różnych producentów
5
 • Integracja analizatorów jakości dostawy energii elektrycznej pochodzących od różnych producentów
6
 • Jednopunktowe metody lokalizacji źródeł wahań napięcia w systemie elektroenergetycznym
7
 • Kompensacja asymetrii prądów i napięć powodowanej odbiornikami i odnawialnymi źródłami energii za pomocą transformatora symetryzującego w sieciach niskich napięć
8
 • Analiza benchmarkingowa pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce
9
 • LabVIEW controller for storage results and control parameters of low thickness antireflection coatings deposition processes
10
 • Laser cladding of an Inconel 686 for high-temperature corrosion protection
11
 • Modeling of the kinetics of carbonitrides precipitation process in microalloyed steels
12
 • Morphology and chemical composition of Inconel 686 after high-temperature corrosion
13
 • Nanometrowe warstwy refleksyjne dla ubrań ochronnych nowej generacji
14
 • Opracowanie wirtualnego hybrydowego źródła energii elektrycznej złożonego z rozproszonych i odnawialnych źródeł z zastosowaniem systemu ciągłego monitorowania jakości energii elektrycznej
15
 • Optimization of the process of deposition of thin anti-reflective coatings based on a library_database of the control system in LabVIEW
16
 • Piknik jakości energii elektrycznej
17
 • Pomiary porównawcze analizatorów jakości energii elektrycznej - eksperyment pomiarowy w ramach Pikniku JEE
18
 • Pomiary porównawcze analizatorów jakości energii elektrycznej – eksperyment pomiarowy w  ramach Pikniku JEE
19
 • Power quality picnic
20
 • Rozproszone systemy monitorowania wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej
21
 • Uniwersalna platforma pomiarowa parametrów elektrycznych i jakości energii elektrycznej