Wykaz publikacji wybranego autora

Martyna Paszek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193563139

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of laser scanning for creating geological documentation
  AutorzyMichał BUCZEK, Martyna PASZEK, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of laser scanning for creating geological documentation
  AutorzyMichał BUCZEK, Martyna PASZEK, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 04001, s. 1–8
 • keywords: terrestrial laser scanning, intensity, geological cross-section, geological profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183504001

3
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie zmienności i niejednorodności zawartości popiołu i siarki w pokładzie 308 KWK Ziemowit
  AutorzyMartyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2016 nr 96, s. 229–239
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, semiwariogram, niejednorodność, zawartość popiołu, zawartość siarki, test wielokrotnych porównań

  keywords: heterogeneity, semivariogram, ash content, bituminous coal, sulphur content, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie zmienności i jednorodności gęstości przestrzennej węgla kamiennego w wytypowanych pokładach niezagospodarowanych złóż GZW
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Martyna PASZEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 79–85
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, GZW, gęstość przestrzenna, jednorodność, test wielokrotnych porównań

  keywords: USCB, bulk density, bituminous coal, homogeneity, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka węgla kamiennego z pokładu 510 w złożu „Brzeszcze” na tle klasyfikacji międzynarodowych
  AutorzySzymon Jamroży, Patrycja Wyrobek, Barbara BIELOWICZ, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2017 R. 58 nr 3, s. 56–63
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, analiza statystyczna, parametry złożowe, klasyfikacje węgla, mapy izoliniowe

  keywords: statistical analysis, deposit parameters, bituminous coal, contour maps, classifications of bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2017]
 • TytułCorrelation between ash contents and intercalations of barren rocks in selected deposits of bituminous coal - the Lublin Coal Basin case study, Poland
  AutorzyEdyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 117–123
 • keywords: Lublin Coal Basin, ash content, bituminous coal, intercalations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.015

7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułProgramy komputerowe – błogosławieństwo czy przekleństwo? : problemy wizualizacji danych geologicznych
  AutorzyEdyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Martyna PASZEK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 2, s. 12–16
 • słowa kluczowe: programy komputerowe, dane geologiczne, wizualizacja danych geologicznych

  keywords: computer software, geological data, visualization of geological data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułThe diversity of volumetric density in selected lithological units in the $Cu-Ag$ deposit in the Lubin-Glogow Copper District
  AutorzyMartyna PASZEK, Justyna AUGUŚCIK
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 543–550
 • keywords: statistical analysis, homogeneity, volumetric density, Cu-Ag deposit, relative semivariograms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2018]
 • TytułThe variability of selected qualitative parameters of bituminous coal - east part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) case study
  AutorzyMartyna PASZEK, Justyna Auguścik, Angelika MUSIAŁ
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.1, Geology, applied and environmental geophysics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 611–618
 • keywords: ash, distribution, semivariogram, sulphur, bituminous coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2017]
 • TytułThe variability of volumetric density of the selected individual lithological units in the $Cu-Ag$ deposit in the Lubin-Glogow copper district and its influence on the resources
  AutorzyMartyna PASZEK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 679–686
 • keywords: geostatistics, homogeneity, volumetric density, Cu-Ag deposit, Games-Howell test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.086

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZW
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kobalt, korelacja, pierwiastki krytyczne, german, LZW, gal, beryl

  keywords: cobalt, Lublin Coal Basin, correlation, gallium, germanium, critical elements, beryllium, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0009.4755