Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Kornaus, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5762-7742

ResearcherID: brak

Scopus: 57190213258

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania nad wpływem wielkości wtrąceń grafitu na właściwości kompozytów SiC - grafit
  AutorzyAgnieszka GUBERNAT, Kamil KORNAUS, Marian RĄCZKA, Wojciech PIEKARCZYK, Bartłomiej Muś
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2018]
 • TytułDispersability of silicon carbide powders in aqueous media with TMAH : [abstract]
  AutorzyJoanna GNYLA, Agnieszka GUBERNAT, Łukasz ZYCH, Kamil KORNAUS, Zuzanna GÓRAL
  ŹródłoEYEC monograph : 7textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — S. 490
 • keywords: stabilization, rheology, silicon carbide, TMAH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [referat, 2017]
 • TytułGęste polikrystaliczne spieki granatu itrowo-żelazowego (YIG) otrzymywanego metodą spiekania reakcyjnego : [abstrakt]
  AutorzyKamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Kamil KORNAUS, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 149
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2016]
 • TytułLight ceramic proppants – influence of addition of fly ashes and calcined clays on mechanical properties
  AutorzyMarek GRANDYS, Kamil KORNAUS, Kamil WOJCIECHOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PARTYKA
  Źródło5textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułMechanical and thermal properties of tungsten carbide – graphene composites
  AutorzyPaweł RUTKOWSKI, Kamil KORNAUS, Agnieszka GUBERNAT, Ludosław STOBIERSKI, Dariusz ZIENTARA
  ŹródłoEngineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — S. 92
 • keywords: mechanical properties, graphene, WC, hot-pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • [referat, 2017]
 • TytułSintering and preparation of yttrium-iron garnet powders
  AutorzyM. STAN, K. WOJCIECHOWSKI, Ł. ŁAŃCUCKI, R. LACH, K. KORNAUS, M. M. BUĆKO
  ŹródłoCYSC 2017 : 12textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — S. 74 OA-55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułSintering, microstructure and mechanical properties of $NbC_{0.8}-Nb_{x}O_{y}$ composites and single-phase NbC polycrystals
  AutorzyMarian RĄCZKA, Agnieszka GUBERNAT, Ludosław STOBIERSKI, Justyna Mucha, Dariusz ZIENTARA, Agata Wnuk, Kamil KORNAUS
  ŹródłoComposites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych]. — 2015 vol. 15 nr 4, s. 183–191
 • słowa kluczowe: twardość, węgliki metalopodobne, kompozyty NbC1-x-NbxOy, spiekanie bezciśnieniowe, jakościowa i ilościowa analiza mikrostruktury, odporność na kruche pękanie

  keywords: pressureless sintering, metal-like carbides, fracture toughness, NbC1-x-NbxOy composites, qualitative and quantitative analysis of the microstructure, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułSorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites : [abstract]
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Kamil KORNAUS, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoEYEC monograph : 6textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — S. 237
 • keywords: heavy metals, sorption, IR spectroscopy, zeolites, mesoporosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2019]
 • TytułStabilizacja strukturalna i mikrostrukturalna tytanianu glinu z wykorzystaniem zarodkowania heterogenicznego
  AutorzyKamil KORNAUS, Radosław LACH, Magdalena SZUMERA, Paweł RUTKOWSKI, Agnieszka GUBERNAT
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułStabilization of aluminum titanate by heterogenous nucleation
  AutorzyK. KORNAUS, R. LACH, M. SZUMERA, A. GUBERNAT
  Źródło„Promoting your research results” : workshop for young ceramists : November 26–27, 2018, Bologna, Italy / eds. Laura Silvestroni, [et al.]. — [Italy : s. n.], cop. 2018. — S. 135–138
 • keywords: stabilization, thermal expansion coefficient, tialite, solid state synthesis, heterogenic nucleation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułStrukturalna i mikrostrukturalna stabilizacja tytanianu glinu
  AutorzyKamil KORNAUS, Radosław LACH, Magdalena SZUMERA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Agnieszka GUBERNAT
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułSuperparamagnetic iron oxide nanoparticles modified with silica layers as potential agents for lung cancer treatment
  AutorzyKatarzyna RECZYŃSKA, Marta Marszałek, Arkadiusz Zarzycki, Witold RECZYŃSKI, Kamil KORNAUS, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski
  ŹródłoNanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 10 iss. 6 art. no. 1076, s. 1–16. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/10/6/1076/pdf
 • keywords: nanoparticles, silica coating, drug delivery, controlled drug release, lung cancer, Atomic Force Microscopy, nano-bio-characterization, iron release, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs), nanoformualtions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/nano10061076

21
 • [referat, 2017]
 • TytułSynteza i spiekanie tytanianu glinu stabilizowanego in-situ tytanianem magnezu oraz mikrokrzemionką : [abstrakt]
  AutorzyKamil KORNAUS, Agnieszka GUBERNAT, Radosław LACH, Kamil WOJCIECHOWSKI, Magdalena SZUMERA
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2017]
 • TytułSynteza i spiekanie tytanianu glinu stabilizowanego tlenkiem magnezu i mikrokrzemionką : [abstrakt]
  AutorzyKamil KORNAUS, Agnieszka GUBERNAT, Radosław LACH, Kamil WOJCIECHOWSKI, Anna Rudzińska
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułSynteza i spiekanie tytanianu glinu stabilizowanego tlenkiem magnezu i mikrokrzemionką
  AutorzyKamil KORNAUS
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 10 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 59–66
 • słowa kluczowe: stabilizacja, zarodkowanie heterogeniczne, materiał ogniotrwały, tialit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułSynthesis and sintering of tialite - $Al_{2}TiO_{5}$
  AutorzyKORNAUS K., GUBERNAT A., LACH R., WOJCIECHOWSKI K., Rudzińska A.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2016]
 • TytułSynthesis and sintering of tialite – $Al_{2}TiO_{5}$
  AutorzyKamil KORNAUS, Agnieszka GUBERNAT, Radosław LACH, Kamil WOJCIECHOWSKI, Anna RUDZIŃSKA
  Źródło5textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: