Wykaz publikacji wybranego autora

Kamil Kornaus, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5762-7742

ResearcherID: brak

Scopus: 57190213258
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Badania nad wpływem wielkości wtrąceń grafitu na właściwości kompozytów SiC - grafit
2
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent
3
 • Dispersability of silicon carbide powders in aqueous media with TMAH
4
 • Gęste polikrystaliczne spieki granatu itrowo-żelazowego (YIG) otrzymywanego metodą spiekania reakcyjnego
5
 • Graphene oxide covalently modified with 2,2'-iminodiacetic acid for preconcentration of Cr(III), Cu(II), Zn(II) and Pb(II) from water samples prior to their determination by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry
6
 • Light ceramic proppants – influence of addition of fly ashes and calcined clays on mechanical properties
7
 • Mechanical and thermal properties of tungsten carbide – graphene composites
8
 • Mechanical and thermal properties of tungsten carbide – graphite nanoparticles nanocomposites
9
 • Mechanical properties of hot-pressed $SiC-TiC$ composites
10
 • Pressureless sintering of binderless tungsten carbide
11
 • Sintering and preparation of yttrium-iron garnet powders
12
 • Sintering, microstructure and mechanical properties of $NbC_{0.8}-Nb_{x}O_{y}$ composites and single-phase NbC polycrystals
13
 • Sorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites
14
 • Stabilization of aluminum titanate by heterogenous nucleation
15
 • Strukturalna i mikrostrukturalna stabilizacja tytanianu glinu
16
 • Studies on influence of graphite inclusion size on properties of SiC-graphite composites
17
 • Synteza i spiekanie tytanianu glinu stabilizowanego in-situ tytanianem magnezu oraz mikrokrzemionką
18
 • Synteza i spiekanie tytanianu glinu stabilizowanego tlenkiem magnezu i mikrokrzemionką
19
 • Synteza i spiekanie tytanianu glinu stabilizowanego tlenkiem magnezu i mikrokrzemionką
20
 • Synthesis and sintering of tialite – $Al_{2}TiO_{5}$
21
 • Synthesis and sintering of tialite - $Al_{2}TiO_{5}$
22
 • Synthesis methods of alumina titanate solid solutions by solid state reaction
23
 • Synthesis methods of magnesium titanate solid solutions by solid state reaction
24
25
 • Synthesis of tialite activated by heterogenic nucleation