Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Książek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułA theoretical model of the impact of perception of HRM system on the quality of the human capital in the organization
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK
  Źródło[XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts / Pro Futuro Science Association. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — S. 39
 • keywords: human capital, HRM system, management quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania zaufania w naukach o zarządzaniu : wyzwania koncepcyjne i metodyczne
  AutorzyDagmara LEWICKA, Katarzyna Krot, Dawid KSIĄŻEK
  ŹródłoAbstrakty artykułów z X ogólnopolskiej konferencji naukowej "Problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu", skierowanych do druku w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Wieliczka, 16–17 września 2016 r.. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIntra-organizational trust as a factor that affects satisfaction with doctoral studies
  AutorzyDagmara LEWICKA, Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Anna Liisa
  ŹródłoJournal of Positive Management. — 2017 vol. 8 no. 1, s. 51–63
 • keywords: horizontal trust, vertical trust, institutional trust, intra-organizational trust, satisfaction with studding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12775/JPM.2017.004

4
 • [referat, 2015]
 • TytułKlimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  ŹródłoGospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułKlimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  ŹródłoWspółczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach / pod red. Małgorzaty Smolarek. — Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. — S. 37–49
 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacje, klimat HRM, metaanaliza, system HRM

  keywords: HRM climate, human resource management, organizations, HRM system, meta-analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2016]
 • TytułManaging employees in a crisis situation on the example of a trading company
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK
  Źródło[XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts / Pro Futuro Science Association. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — S. 38
 • keywords: communication, job involvement, internal communication, crisis situation, trading company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu
  AutorzyDagmara LEWICKA, Katarzyna Krot, Dawid KSIĄŻEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. — 2016 nr 7, s. 41–56
 • słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaufanie międzyorganizacyjne, osobowa skłonność do zaufania, metodyka badań

  keywords: trust propensity, interorganisational trust, intraorganisational trust, methodology of research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZNUEK.2016.0955.0703

8
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOcena wpływu komunikacji wewnętrznej na zaangażowanie pracowników w sytuacji kryzysowej
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK
  ŹródłoZarządzanie i organizacja we współczesnym świecie / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła, Ludmila Shulgina. — Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016. — S. 61–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPerceived Organizational Support a zaangażowanie pracowników w świetle badań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  ŹródłoPsychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — S. 77–87
 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zaangażowanie, organizacje, Perceived Organizational Support, metaanaliza

  keywords: human resources management, organizations, Perceived Organizational Support, commitment, meta-analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRola zaufania jako czynnika wzmacniającego zaangażowanie afektywne pracowników w polskich organizacjach
  AutorzyDagmara LEWICKA, Dawid KSIĄŻEK
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2015 R. 22 nr 5 dod.: CD, s. 1174–1185
 • słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaangażowanie afektywne, organizacje

  keywords: affective commitment, organizational trust, organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułStan postrzegania wsparcia organizacyjnego na przykładzie pracowników przedsiębiorstwa z branży handlowej
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 42-48 [CD-ROM]
 • słowa kluczowe: organizacje, wsparcie organizacyjne, POS, Perceived Organizational Support

  keywords: organization, POS, Perceived Organizational Support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe impact of perceived organizational support on trust : a case study of a state university
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  ŹródłoWorld Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 48, s. 108–118
 • keywords: trust, horizontal trust, vertical trust, perceived organizational support, state university

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2015]
 • TytułThe perception of perceived organizational support : a case study of the employees in the rentail sector
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 129
 • keywords: work environment, organizations, perceived organizational support, POS, retail sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUsing information and communication technologies in teamwork : a case study of a state university
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ
  ŹródłoWorld Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 48, s. 97–107
 • keywords: university, modern means of communication, teamwork, team, information and communication technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2016]
 • TytułWhat have been developed for lot-sizing and scheduling problem since EOQ model was introduced
  AutorzyRoger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA, Dawid KSIĄŻEK
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2017]
 • TytułWhat have been developed for lot-sizing and scheduling problem since the EOQ model was introduced
  AutorzyKSIĄŻEK Roger, GDOWSKA Katarzyna, KSIĄŻEK Dawid
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 418–423
 • keywords: scheduling, production planning, lot-sizing, inventory control, parallel machines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułW jaki sposób wybrane aspekty systemu HRM wpływają na innowacyjność w organizacjach z branży IT? : [abstrakt]
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 41–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułZaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitala
  AutorzyDawid KSIĄŻEK, Dagmara LEWICKA, Małgorzata Szeliga
  ŹródłoZachowania organizacyjne : relacje społeczne w przestrzeni zmian : [monografia] / pod red. Marii Czajkowskiej, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — S. 143–153
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: