Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Książek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem18495
201811
2017211
20169243
20156231
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18108
201811
201722
2016945
2015651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18171
201811
201722
2016981
201566
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
201811
201722
201699
201566
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18117
201811
201722
2016954
2015642
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18117
201811
201722
2016954
2015633

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • A theoretical model of the impact of perception of HRM system on the quality of the human capital in the organization / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK // W: [XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts = XI Krakowska konferencja młodych uczonych / Pro Futuro Science Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-15-5. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: human capital, HRM system, management quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania zaufania w naukach o zarządzaniu : wyzwania koncepcyjne i metodyczne[Empirical research on trust in management : conceptual and methodological challenges for future research] / Dagmara LEWICKA, Katarzyna Krot, Dawid KSIĄŻEK // W: Abstrakty artykułów z X ogólnopolskiej konferencji naukowej "Problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu", skierowanych do druku w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Wieliczka, 16–17 września 2016 r.. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Intra-organizational trust as a factor that affects satisfaction with doctoral studies / Dagmara LEWICKA, Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Anna Liisa // Journal of Positive Management ; ISSN 2083-103X. — 2017 vol. 8 no. 1, s. 51–63. — Bibliogr. s. 61–63, Abstr.

 • keywords: horizontal trust, vertical trust, institutional trust, intra-organizational trust, satisfaction with studding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12775/JPM.2017.004

4
 • Klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim[HRM climate as a new perspective of the human resources management] / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkimHRM climate as a new perspective of the human resources management / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // W: Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach / pod red. Małgorzaty Smolarek. — Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. — ISBN: 978-83-65682-30-7. — S. 37–49. — Bibliogr. s. 46–48, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacje, klimat HRM, metaanaliza, system HRM

  keywords: HRM climate, human resource management, organizations, HRM system, meta-analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Managing employees in a crisis situation on the example of a trading company / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK // W: [XI] Krakow conference of young scientists 2016 [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 22–23, 2016 : book of abstracts = XI Krakowska konferencja młodych uczonych / Pro Futuro Science Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-15-5. — S. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: communication, job involvement, internal communication, crisis situation, trading company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniuMethodological aspects of researching trust in management sciences / Dagmara LEWICKA, Katarzyna Krot, Dawid KSIĄŻEK // Zeszyty Naukowe = Cracow Review of Economics and Management / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; ISSN 1898-6447. — 2016 nr 7, s. 41–56. — Bibliogr. s. 52–56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaufanie międzyorganizacyjne, osobowa skłonność do zaufania, metodyka badań

  keywords: trust propensity, interorganisational trust, intraorganisational trust, methodology of research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZNUEK.2016.0955.0703

8
 • Ocena wpływu komunikacji wewnętrznej na zaangażowanie pracowników w sytuacji kryzysowej[Evaluation of the impact of internal communication on the commitment of employees in a crisis situation] / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK // W: Zarządzanie i organizacja we współczesnym świecie / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła, Ludmila Shulgina. — Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016. — ISBN: 978-83-65357-48-9. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Perceived Organizational Support a zaangażowanie pracowników w świetle badań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimiPerceived organizational support and employee commitment in the light of human resources management studies / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // W: Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — ISBN: 978-83-64927-63-8. — S. 77–87. — Bibliogr. s. 84–87, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zaangażowanie, organizacje, Perceived Organizational Support, metaanaliza

  keywords: human resources management, organizations, Perceived Organizational Support, commitment, meta-analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rola zaufania jako czynnika wzmacniającego zaangażowanie afektywne pracowników w polskich organizacjachOrganizational trust as a factor creating a affective commitment of employees in Polish organizations / Dagmara LEWICKA, Dawid KSIĄŻEK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2015 R. 22 nr 5 dod.: CD, s. 1174–1185. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1183–1185, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaangażowanie afektywne, organizacje

  keywords: affective commitment, organizational trust, organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stan postrzegania wsparcia organizacyjnego na przykładzie pracowników przedsiębiorstwa z branży handlowejThe level of perceived organizational support based on trading company / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 42-48 [CD-ROM]. — Bibliogr. s. 47-48, Streszcz., Abstr.. — Publikacja na dołączonym CD-ROMie

 • słowa kluczowe: organizacje, wsparcie organizacyjne, POS, Perceived Organizational Support

  keywords: organization, POS, Perceived Organizational Support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The impact of perceived organizational support on trust : a case study of a state university / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2016 vol. 48, s. 108–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2015/10/WSN-48-2016-108-118.pdf [2016-06-10]. — Bibliogr. s. 116–118, Abstr.. — All-Poland scientific conference: Creativity in management of 21st century: Innovations – business – human capital – marketing – logistics : 11 May 2016, Katowice

 • keywords: trust, horizontal trust, vertical trust, perceived organizational support, state university

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The perception of perceived organizational support : a case study of the employees in the rentail sector / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 129

 • keywords: work environment, organizations, perceived organizational support, POS, retail sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Using information and communication technologies in teamwork : a case study of a state university / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK, Sabina WARMUZ // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2016 vol. 48, s. 97–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2015/10/WSN-48-2016-97-107.pdf [2016-06-10]. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.. — All-Poland scientific conference: Creativity in management of 21st century: Innovations – business – human capital – marketing – logistics : 11 May 2016, Katowice

 • keywords: university, modern means of communication, teamwork, team, information and communication technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • What have been developed for lot-sizing and scheduling problem since EOQ model was introduced / Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA, Dawid KSIĄŻEK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • What have been developed for lot-sizing and scheduling problem since the EOQ model was introduced / KSIĄŻEK Roger, GDOWSKA Katarzyna, KSIĄŻEK Dawid // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 418–423. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 422–423, Abstr.

 • keywords: scheduling, production planning, lot-sizing, inventory control, parallel machines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • W jaki sposób wybrane aspekty systemu HRM wpływają na innowacyjność w organizacjach z branży IT? : [abstrakt][How selected aspects of the HRM system affect innovation in organizations in the IT sector? : abstract] / Dawid KSIĄŻEK, Paulina ROŻENEK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitalaOrganizational commitment as a factor creating a commitment to the profession of employees based on medical unit example / Dawid KSIĄŻEK, Dagmara LEWICKA, Małgorzata Szeliga // W: Zachowania organizacyjne : relacje społeczne w przestrzeni zmian : [monografia] / pod red. Marii Czajkowskiej, [et al.]. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7969-802-8 ; e-ISBN: 978-83-7969-803-5. — S. 143–153. — Bibliogr. s. 151–153, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: