Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Rożenek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • A theoretical model of the impact of perception of HRM system on the quality of the human capital in the organization
2
 • Determinanty przywiązania afektywnego
3
 • Horizontal trust among lectures at the universities of applied sciences
4
 • Intra-organizational trust as a factor that affects satisfaction with doctoral studies
5
 • Klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim
6
 • Klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim
7
 • Komercjalizacja badań naukowych, w opinii doktorantów AGH
8
 • Managing employees in a crisis situation on the example of a trading company
9
 • Ocena wpływu komunikacji wewnętrznej na zaangażowanie pracowników w sytuacji kryzysowej
10
 • Perceived Organizational Support a zaangażowanie pracowników w świetle badań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
11
 • Stan postrzegania wsparcia organizacyjnego na przykładzie pracowników przedsiębiorstwa z branży handlowej
12
 • The impact of perceived organizational support on trust
13
 • The perception of perceived organizational support
14
 • Using information and communication technologies in teamwork
15
 • W jaki sposób wybrane aspekty systemu HRM wpływają na innowacyjność w organizacjach z branży IT?