Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Ciapała, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5362-0612

ResearcherID: brak

Scopus: 57194110934

PBN: 4067931

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [chapter, 2019]
 • TytułA solar- and wind-powered charging station for electric buses based on a backup batteries concept
  AutorzyJakub JURASZ, Bartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoICT for electric vehicle integration with the smart grid / eds. Nand Kishor, Jesús Fraile-Ardanuy. — London : The Institution of Engineering and Technology, 2019. — S. 317–335
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAnalityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 11
 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [article, 2017]
 • TytułAnaliza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym
  AutorzyGrzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Bartłomiej CIAPAŁA, Anna DRABIK
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2017 t. 48 nr 8, s. 315–318
 • słowa kluczowe: źródło ciepła do przygotowania c.w.u., ciepła woda użytkowa (c.w.u.), koszty eksploatacyjne przygotowania c.w.u.

  keywords: domestic hot water (DHW) preparation, heat sources for DHW, operational costs of DHW preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.8.2

4
 • [chapter, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina Lipowa
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 205–219
 • słowa kluczowe: zużycie energii, OŹE, bezpieczeństwo energetyczne, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [journal paper, 2017]
 • TytułDecision support for optimal location of local heat source for small district heating system on the example of biogas plant
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Mirosław JANOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 17 art. no. 00016, s. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171700016

6
 • [varia, 2019]
 • TytułGeoPLASMA-CE : handbook for a successful implementation of Shallow Geothermal Energy
  Autorzyeds.: Martina Heiermann, [et al.], aut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA
  Details[Freiberg : Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology, Department of Geology], [2019]. — 28 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [proceedings, 2017]
 • TytułInfluence of lithostatic pressure on thermal properties of rocks in terms of geothermal energy application
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Beata Kępińska, Daniel MALIK
  Źródło10textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [article, 2017]
 • TytułIntegrating photovoltaics into energy systems by using a run-off-river power plant with pondage to smooth energy exchange with the power gird
  AutorzyJakub JURASZ, Bartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoApplied Energy. — 2017 vol. 198, s. 21–35. — tekst: https://goo.gl/930gRI
 • keywords: hybrid power source, variable renewable energy source, mixed integer mathematical programming, demand curve variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apenergy.2017.04.042

11
 • [proceedings, 2018]
 • TytułLokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz? : ujęcie historyczne i możliwości wykorzystania
  AutorzyMirosław JANOWSKI, Bartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 21
 • słowa kluczowe: pomiar, strumień ciepła, anomalia termiczna

  keywords: measurement, thermal anomaly, terrestrial heat flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [proceedings, 2018]
 • TytułNiskotemperaturowe zasoby geotermalne – zrównoważone źródło energii i źródło surowca
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — S. 32
 • słowa kluczowe: wody geotermalne, zasoby geotermalne, zrównoważona eksploatacja zasobów, oszczędne gospodarowanie zasobami wód

  keywords: geothermal waters, geothermal resources, sustainable exploitation of resources, economical management of water resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [varia, 2020]
 • TytułOgrzej się energią ciepła Ziemi! : stanowisko projektu GeoPLASMA-CE w sprawie zwiększenia wykorzystania zasobów płytkiej gotermii w Europie Środkowej
  Autorzyred. Martina Heiermann, [et al.] ; współaut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA
  Details[Freiberg ; Kraków : Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy], 2020. — 25 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • [proceedings, 2018]
 • TytułSuperniskotemperaturowa sieć ciepłownicza z indywidualnym źródłem szczytowym w kontekście zaopatrzenia w ciepło budynku wykonanego w technologii tradycyjnej
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Mirosław JANOWSKI, Jakub JURASZ
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 12
 • słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, ogrzewanie niskotemperaturowe, straty w sieci ciepłowniczej

  keywords: district heating system, low-temperature heating, district heating heat losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [proceedings, 2018]
 • TytułThe influence of bedrock's thermal conductivity on geothermal resources exploitation
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA
  Źródło11textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018 [Dokument elektroniczny] : 12–14 September 2018, Istebna : book of abstracts / eds. Agnieszka Bracławska, [et al.]. — [Katowice : University of Silesia], [2018]. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [article, 2019]
 • TytułThe potential of wind power-supported geothermal district heating systems-model results for a location in Warsaw (Poland)
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Alexander Kies
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 12 iss. 19 art. no. 3706, s. 1–16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/19/3706/pdf
 • keywords: geothermal, district heating, wind power, hybrid energy source, renewable balancing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en12193706

22
 • [proceedings, 2019]
 • TytułThe variability of thermal conductivity in the Lublin Trough and its influence on geothermal resources exploitation
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA
  Źródło12textsuperscript{th} GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry : book of abstracts / eds. Anna Abramowicz, Agnieszka Bracławska, Aleksander Brom, Dorota Fiedor, Marcelina Kondas, Kinga Ślósarczyk. — [Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences. University of Silesia], [2019]. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [proceedings, 2019]
 • TytułVariability of thermal conductivity - preliminary study of Kraków area (GeoPLASMA-CE)
  AutorzyMarek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA, Gabriel ZĄBEK, Bartosz PAPIERNIK
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: