Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Ciapała, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5362-0612 orcid iD

ResearcherID: AAO-7965-2020

Scopus: 57194110934

PBN: 5e709298878c28a047398a4c

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułA solar- and wind-powered charging station for electric buses based on a backup batteries concept
  AutorzyJakub JURASZ, Bartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoICT for electric vehicle integration with the smart grid / eds. Nand Kishor, Jesús Fraile-Ardanuy. — London : The Institution of Engineering and Technology, 2019. — S. 317–335
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 11
 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym
  AutorzyGrzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Bartłomiej CIAPAŁA, Anna DRABIK
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2017 t. 48 nr 8, s. 315–318
 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, źródło ciepła do przygotowania c.w.u., koszty eksploatacyjne przygotowania c.w.u.

  keywords: heat sources for DHW, operational costs of DHW preparation, domestic hot water preparation, DHW

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.8.2

4
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina Lipowa
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 205–219
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, zużycie energii, bezpieczeństwo energetyczne, OZE, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: renewable energy sources, energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [fragment książki, 2022]
 • TytułComplementarity between rare renewable energies
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoComplementarity of variable renewable energy sources / ed. by Jakub Jurasz, Alexandre Beluco. — [United Kingdom ; United States] : Elsevier ; Academic Press, cop. 2022. — S. 559–569
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/B978-0-323-85527-3.00009-1

7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDecision support for optimal location of local heat source for small district heating system on the example of biogas plant
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Mirosław JANOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 17 art. no. 00016, s. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171700016

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2023]
 • TytułFiltr otworu wiertniczego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartłomiej CIAPAŁA
  DetailsInt.Cl.: E21B 43/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 244076 B1 ; Udziel. 2023-09-05 ; Opubl. 2023-11-27. — Zgłosz. nr P.435502 z dn. 2020-09-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL244076B1.pdf
 • słowa kluczowe: geotermia, obudowa, wiertnictwo, wiercenie, hydrogeologia, filtr otworu wiertniczego

  keywords: geothermal, drilling, hydrogeology, well casing, well/borehole filter, well/borehole screen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułFiltr otworu wiertniczego i sposób wykonania filtru otworu wiertniczego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CIAPAŁA Bartłomiej
  DetailsInt.Cl.: E21B 43/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 435502 A1 ; Opubl. 2022-04-04. — Zgłosz. nr P.435502 z dn. 2020-09-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2022  nr 14, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL435502A1.pdf
 • słowa kluczowe: geotermia, obudowa, wiertnictwo, wiercenie, hydrogeologia, filtr otworu wiertniczego

  keywords: geothermal, drilling, hydrogeology, well casing, well/borehole filter, well/borehole screen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [inne, 2019]
 • TytułGeoPLASMA-CE : handbook for a successful implementation of Shallow Geothermal Energy
  Autorzyeds.: Martina Heiermann, [et al.], aut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA
  Details[Freiberg : Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology, Department of Geology], [2019]. — 28 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [inne, 2019]
 • TytułGeoPLASMA-CE : wspieranie rozwoju płytkiej geotermii : vademecum
  Autorzyred. Martina Heiermann, [et al.], współaut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA
  Details[Freiberg ; Kraków : Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy], 2019. — 26, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of lithostatic pressure on thermal properties of rocks in terms of geothermal energy application
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Beata Kępińska, Daniel MALIK
  Źródło10textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIntegrating photovoltaics into energy systems by using a run-off-river power plant with pondage to smooth energy exchange with the power gird
  AutorzyJakub JURASZ, Bartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoApplied Energy. — 2017 vol. 198, s. 21–35. — tekst: https://goo.gl/930gRI
 • keywords: hybrid power source, variable renewable energy source, mixed integer mathematical programming, demand curve variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apenergy.2017.04.042

18
 • [referat, 2018]
 • TytułLokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz? : ujęcie historyczne i możliwości wykorzystania
  AutorzyMirosław JANOWSKI, Bartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoVI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — S. 21
 • słowa kluczowe: pomiar, strumień ciepła, anomalia termiczna

  keywords: measurement, thermal anomaly, terrestrial heat flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2021]
 • TytułMineralogy, geochemistry and natural isotope content of biomass bottom ashes - first insight for further utilization potential
  AutorzyMIKODA Bartosz, CIAPAŁA Bartłomiej, PEŁKA Grzegorz, Kozak Krzysztof
  Źródłoemc2020 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} European Mineralogical Conference Cracow Poland : mineralogy in the modern world : 29 August–2 September 2021 : abstract book / editor Jakub Kierczak. — [Poland] : Mineralogical Society of Poland, [2021]. — S. 264
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2018]
 • TytułNiskotemperaturowe zasoby geotermalne – zrównoważone źródło energii i źródło surowca
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — S. 32
 • słowa kluczowe: wody geotermalne, zasoby geotermalne, zrównoważona eksploatacja zasobów, oszczędne gospodarowanie zasobami wód

  keywords: geothermal waters, geothermal resources, sustainable exploitation of resources, economical management of water resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [inne, 2020]
 • TytułOgrzej się energią ciepła Ziemi! : stanowisko projektu GeoPLASMA-CE w sprawie zwiększenia wykorzystania zasobów płytkiej gotermii w Europie Środkowej
  Autorzyred. Martina Heiermann, [et al.] ; współaut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA
  Details[Freiberg ; Kraków : Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy], 2020. — 25 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2023]
 • TytułProjekt horyzont Europa SAPHEA – więcej geotermii w sieciach ciepłowniczych!
  AutorzyMarek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA, Elżbieta HAŁAJ
  ŹródłoVIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — S. 97–99
 • słowa kluczowe: płytka geotermia, SAPHEA, geotermalne sieci ciepłownicze, GeoHC, głęboka geotermia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25