Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Ciapała, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5362-0612

ResearcherID: brak

Scopus: 57194110934

PBN: 4067931

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A solar- and wind-powered charging station for electric buses based on a backup batteries concept
2
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)
3
 • Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym
4
 • Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina Lipowa
5
 • Decision support for optimal location of local heat source for small district heating system on the example of biogas plant
6
 • GeoPLASMA-CE
7
 • Geothermal power based ULTDH for cooling and heating purposes
8
 • Influence of lithostatic pressure on thermal properties of rocks in terms of geothermal energy application
9
 • Integrating a wind- and solar-powered hybrid to the power system by coupling it with a hydroelectic power station with pumping installation
10
 • Integrating photovoltaics into energy systems by using a run-off-river power plant with pondage to smooth energy exchange with the power gird
11
 • Lokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz?
12
 • Niska emisja
13
 • Niskotemperaturowe zasoby geotermalne – zrównoważone źródło energii i źródło surowca
14
 • Ogrzej się energią ciepła Ziemi!
15
 • Potential extreme events in the Polish wind energy sector, based on historical data
16
17
 • Superniskotemperaturowa sieć ciepłownicza z indywidualnym źródłem szczytowym w kontekście zaopatrzenia w ciepło budynku wykonanego w technologii tradycyjnej
18
 • Superniskotemperaturowa sieć ciepłownicza z indywidualnym źródłem szczytowym w kontekście zaopatrzenia w ciepło budynku wykonanego w technologii tradycyjnej
19
20
 • The influence of bedrock's thermal conductivity on geothermal resources exploitation
21
 • The potential of wind power-supported geothermal district heating systems-model results for a location in Warsaw (Poland)
22
 • The variability of thermal conductivity in the Lublin Trough and its influence on geothermal resources exploitation
23
 • Ultra-low-temperature district heating systems – a way to maximise the ecological and economical effect of an investment?
24
 • Variability of thermal conductivity - preliminary study of Kraków area (GeoPLASMA-CE)