Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Ciapała, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5362-0612 orcid iD

ResearcherID: AAO-7965-2020

Scopus: 57194110934

PBN: 5e709298878c28a047398a4c

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3414101423
20233111
2022321
2021312
2020211
201971222
20181055
20175113
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3410213
2023321
2022312
202133
2020211
2019716
201810253
2017523
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem341915
202333
2022312
2021312
2020211
2019734
20181064
2017532
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem34826
2023312
202233
2021321
2020211
2019716
20181028
2017514
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem341915
2023321
2022321
2021312
2020211
2019734
20181055
2017541
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem342014
2023321
2022321
2021321
2020211
2019725
20181064
2017541
2015111
 • A solar- and wind-powered charging station for electric buses based on a backup batteries concept / Jakub JURASZ, Bartłomiej CIAPAŁA // W: ICT for electric vehicle integration with the smart grid / eds. Nand Kishor, Jesús Fraile-Ardanuy. — London : The Institution of Engineering and Technology, 2019. — (IET Transportation Series ; 16). — ISBN: 978-1-78561-762-1 ; e-ISBN: 978-1-78561-763-8. — S. 317–335. — Bibliogr. s. 333–335. — J. Jurasz – dod. afiliacja: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University, Sweden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)Analytical models of the borehole heat exchanger ground heat source exploitation (GeoPLASMA-CE) / Bartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 11. — W wersji ang. podany jeden autor: B. Ciapała — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczymThe analysis of operational costs for selected heat sources for domestic hot water (DHW) beyond the heating season / Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Bartłomiej CIAPAŁA, Anna DRABIK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, źródło ciepła do przygotowania c.w.u., koszty eksploatacyjne przygotowania c.w.u.

  keywords: heat sources for DHW, operational costs of DHW preparation, domestic hot water preparation, DHW

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.8.2

4
 • Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina LipowaEnergy security at local level - case study Lipowa commune / Bartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — ISBN: 978-83-64541-03-2. — S. 205–219. — Bibliogr. s. 218–219, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, zużycie energii, bezpieczeństwo energetyczne, OZE, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: renewable energy sources, energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Climate factors influencing effective use of geothermal resources in SE Poland: the Lublin trough / Bartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Mirosław JANOWSKI, Beata KĘPIŃSKA // Geothermal Energy ; ISSN 2195-9706. — 2021 vol. 9 art. no. 3, s. 1-16. — Bibliogr. s. 15-16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-08. — Errata dotycząca bibliografii dostępna w: {https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40517-021-00202-2.pdf} [2021-10-06]. — J. Jurasz - dod. afiliacja: School of Business, Society and Engineering, Sweden ; Wroclaw University of Science and Technology, Poland. — tekst: https://geothermal-energy-journal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40517-021-00184-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: climate, geothermal resources, weather, peak source

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1186/s40517-021-00184-1

6
 • Complementarity between rare renewable energies / Bartłomiej CIAPAŁA // W: Complementarity of variable renewable energy sources / ed. by Jakub Jurasz, Alexandre Beluco. — [United Kingdom ; United States] : Elsevier ; Academic Press, cop. 2022. — ISBN: 978-0-323-85527-3 ; e-ISBN: 978-0-323-85528-0. — S. 559–569. — Bibliogr. s. 568–569

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/B978-0-323-85527-3.00009-1

7
8
 • Decision support for optimal location of local heat source for small district heating system on the example of biogas plant / Bartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Mirosław JANOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 17 art. no. 00016, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/05/e3sconf_eko2017_00016.pdf [2017-05-26]. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-24. — 9\textsuperscript{th} Conference on interdisciplinary problems in environmental protection and engineering EKO-DOK : Boguszów-Gorce, Poland, April 23-25, 2017

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171700016

9
 • Filtr otworu wiertniczego[Borehole filter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bartłomiej CIAPAŁA. — Int.Cl.: E21B 43/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 244076 B1 ; Udziel. 2023-09-05 ; Opubl. 2023-11-27. — Zgłosz. nr P.435502 z dn. 2020-09-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL244076B1.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, obudowa, wiertnictwo, wiercenie, hydrogeologia, filtr otworu wiertniczego

  keywords: geothermal, drilling, hydrogeology, well casing, well/borehole filter, well/borehole screen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Filtr otworu wiertniczego i sposób wykonania filtru otworu wiertniczego[Borehole filter and method for borehole filter producing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CIAPAŁA Bartłomiej. — Int.Cl.: E21B 43/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 435502 A1 ; Opubl. 2022-04-04. — Zgłosz. nr P.435502 z dn. 2020-09-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 14, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL435502A1.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, obudowa, wiertnictwo, wiercenie, hydrogeologia, filtr otworu wiertniczego

  keywords: geothermal, drilling, hydrogeology, well casing, well/borehole filter, well/borehole screen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • GeoPLASMA-CE : handbook for a successful implementation of Shallow Geothermal Energy[GeoPlASMA-CE : vademecum wspieranie rozwoju płytkiej geotermii] / eds.: Martina Heiermann, [et al.], aut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA. — [Freiberg : Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology, Department of Geology], [2019]. — 28 s.. — e-ISBN: 978-83-66423-64-0. — Toż online: \emph{https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE/GeoPLASMA-CE-Handbook–1-EN.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • GeoPLASMA-CE : wspieranie rozwoju płytkiej geotermii : vademecum / red. Martina Heiermann, [et al.], współaut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA. — [Freiberg ; Kraków : Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy], 2019. — 26, [1] s.. — Toż online: {https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE/GeoPLASMA-CE-Handbook–1-PL.pdf} [2019-11-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geothermal potential of the Lublin trough is low-temperature and north-concentrated : what may be environmental impact of their use? / Bartłomiej CIAPAŁA // Rocznik Ochrona Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-7501. — 2023 vol. 25, s. 86–104. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.. — tekst: https://ros.edu.pl/images/roczniki/2023/010_ROS_V25_R2023.pdf

  orcid iD
 • keywords: energy, assessment, geothermal, heat, district heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.54740/ros.2023.010

14
15
 • Influence of lithostatic pressure on thermal properties of rocks in terms of geothermal energy application / Bartłomiej CIAPAŁA, Beata Kępińska, Daniel MALIK // W: 10\textsuperscript{th} Geosymposium of Young researchers Silesia 2017 : Zabrze, 21–23. 09. 2017 : abstract book / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-948694-0-3. — S. 18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Integrating a wind- and solar-powered hybrid to the power system by coupling it with a hydroelectic power station with pumping installation / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Magdalena KRZYWDA, Bartłomiej CIAPAŁA, Mirosław JANOWSKI // Energy ; ISSN 0360-5442. — 2018 vol. 144, s. 549–563. — Bibliogr. s. 562–563, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-08. — tekst: https://goo.gl/BCHyuC

  orcid iD
 • keywords: mathematical modelling, hybrid energy source, variable renewable energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.energy.2017.12.011

17
 • Integrating photovoltaics into energy systems by using a run-off-river power plant with pondage to smooth energy exchange with the power gird / Jakub JURASZ, Bartłomiej CIAPAŁA // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2017 vol. 198, s. 21–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-26. — tekst: https://goo.gl/930gRI

  orcid iD
 • keywords: hybrid power source, variable renewable energy source, mixed integer mathematical programming, demand curve variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apenergy.2017.04.042

18
 • Lokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz? : ujęcie historyczne i możliwości wykorzystaniaShallow bedrock layers temperature local variability – trivia or touchstone? : historic view and possible application / Mirosław JANOWSKI, Bartłomiej CIAPAŁA // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiar, strumień ciepła, anomalia termiczna

  keywords: measurement, thermal anomaly, terrestrial heat flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mineralogy, geochemistry and natural isotope content of biomass bottom ashes - first insight for further utilization potential / MIKODA Bartosz, CIAPAŁA Bartłomiej, PEŁKA Grzegorz, Kozak Krzysztof // W: emc2020 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} European Mineralogical Conference Cracow Poland : mineralogy in the modern world : 29 August–2 September 2021 : abstract book / editor Jakub Kierczak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : Mineralogical Society of Poland, [2021]. — S. 264. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://we.tl/t-R4QAlN15V4 [2021-08-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Niska emisja : efektywność energetyczna w gminach i samorządach : monografia[Low emission : energy efficiency in municipalities and local governments : monography] / Michał KACZMARCZYK, Magda KACZMARCZYK, Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Anna BĘDKOWSKA, Bartłomiej CIAPAŁA, Daniel MALIK, Ewelina Podlewska, Maciej Zboina ; red. nauk. Michał KACZMARCZYK. — Kraków : GLOBENERGIA Sp. z o. o., 2017. — 133 s.. — Bibliogr. s. 126–131. — ISBN: 978-83-65874-01-6

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Niskotemperaturowe zasoby geotermalne – zrównoważone źródło energii i źródło surowcaLow-temperature geothermal resources – a source of energy and a source of raw materials / Bartłomiej CIAPAŁA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 32. — Toż W: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/2.1a.-Sesja-posterowa-1-24.zip}

 • słowa kluczowe: wody geotermalne, zasoby geotermalne, zrównoważona eksploatacja zasobów, oszczędne gospodarowanie zasobami wód

  keywords: geothermal waters, geothermal resources, sustainable exploitation of resources, economical management of water resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ogrzej się energią ciepła Ziemi! : stanowisko projektu GeoPLASMA-CE w sprawie zwiększenia wykorzystania zasobów płytkiej gotermii w Europie Środkowej[Get warm with shallow geothermal energy : the GeoPLASMA-CE position paper to foster the use of shallow geothermal in Central Europe] / red. Martina Heiermann, [et al.] ; współaut.: Gregor Dilger, [et al.], Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA. — [Freiberg ; Kraków : Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy], 2020. — 25 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Potential extreme events in the Polish wind energy sector, based on historical data / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Bartłomiej CIAPAŁA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 44 art. no. 00059, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-03. — EKO-DOK 2018 : 10\textsuperscript{th} conference on interdisciplinary problems in environmental protection and engineering : Polanica-Zdrój, Poland, April 16–18, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00059.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184400059

24
 • Projekt horyzont Europa SAPHEA – więcej geotermii w sieciach ciepłowniczych![Horizon Europe project SAPHEA – more geothermal in heating networks!] / Marek HAJTO, Bartłomiej CIAPAŁA, Elżbieta HAŁAJ // W: VIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — e-ISBN: 978-83-65874-06-1. — S. 97–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2023/11/8-OKG-Ksiazka-Abstraktow.pdf [2023-12-11]. — Bibliogr. s. 98–99

 • słowa kluczowe: płytka geotermia, SAPHEA, geotermalne sieci ciepłownicze, GeoHC, głęboka geotermia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25