Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Adamczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3274-8657

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAn attempt to define the concept of start-up company based on inductive research
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoQUAERE 2016 [Dokument elektroniczny] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23. – 27. května 2016 Hradec Králové, Česká republika, Roč. 6. — Hradec Králové : Magnanimitas, cop. 2016. — S. 67–74
 • keywords: business model, innovation management, start-up, customer value, market experiments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania jakościowe w naukach o zarządzaniu, na przykładzie metody teorii ugruntowanej
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — S. 181
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułCharakterystyka ekosystemu start-upowego w Krakowie
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoKierunki badań innowacyjności / red. Aneta Lipińska, Patrycja Klimas. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. — S. 203–213
 • keywords: networks, ecosystem, start-up, open innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2015]
 • TytułCharakterystyka przedsiębiorstwa typu startup w świetle badań jakościowych
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — S. 72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDevelopment of software engineers’ competences in context of formal education
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoWorld Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 81 iss. 2, s. 69–80
 • keywords: competences, soft skills, technical skills, software developers, programmers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2016]
 • TytułDobór optymalnej struktury w organizacji zorientowanej projektowo
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoWTwZ [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowa „Współczesne Trendy w Zarządzaniu” : [15 marca 2016, Kraków] : księga abstraktów. — [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułDobór optymalnej struktury w organizacji zorinetowanej projektowo
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoWspółczesne trendy w zarządzaniu projektami / pod red. Mariusza Sołtysika, Małgorzaty Wesołowskiej. — Kraków : Milfes.pl, 2016. — S. 157–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2017]
 • TytułKluczowe kompetencje programistów – perspektywa teoretyków i praktyków
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : Gdańsk, 10. 09. 2017 : materiały konferencyjne młodych naukowców : streszczenia wystąpień / oprac. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera. — Kraków : CreativeTime, 2017. — S. 115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2015]
 • TytułKomercjalizacja badań naukowych, w opinii doktorantów AGH
  AutorzyPaulina ROŻENEK, Michał ADAMCZYK
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — S. 78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKoncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznych
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2016 nr 7, s. 41–45
 • słowa kluczowe: model biznesu, zarządzanie innowacjami, komercjalizacja, start-up, teoria inkrementalna

  keywords: business model, innovation management, commercialization, start-up, incremental theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułKonkurencja, współpraca czy koopetycja – relacje między pracodawcami branży IT w Krakowie
  AutorzyMichał ADAMCZYK, Natalia GŁOWACKA-RYT
  ŹródłoWyzwania – kompetencje – innowacje [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM : Poznań, 21 maja 2015 : zeszyt abstraktów. — [Poznań : UAM], [2015]. — S. 26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów
  Autorzyoprac. Michał ADAMCZYK
  DetailsKraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — 46 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [materiały konferencyjne (red.), 2018]
 • TytułKRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów]
  Autorzyoprac. Michał ADAMCZYK, Mateusz Torba
  DetailsKraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — 56 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułKRK InnoTech Starter
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułMiędzy ekonomią a zarządzaniem: koncepcja dóbr wspólnej puli
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoZagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — S. 315–319
 • słowa kluczowe: neoinstytucjonalizm, dobra wspólnej puli, Elinor Ostrom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułModel komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce poprzez tworzenie organizacji typu start-up
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2016]
 • TytułModel transferu technologii z uczelni poprzez spółki typu start-up
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 45–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2016]
 • TytułPostawy przedsiębiorcze studentów : wyniki pilotażowych badań empirycznych
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — S. 103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułPre-acceleration of start-up companies as a method of transferring technology from university to the business environment
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoPrzedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce Teoria i Praktyka. — 2017 no. 3, s. 77–89
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, transfer technologii, program akceleracyjny

  keywords: academic entrepreneurship, technology transfer, acceleration program

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.19253/reme.2017.03.006

21
 • [referat, 2015]
 • TytułRola start-upów w procesie tworzenia innowacji
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoWTwZ [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” : [24 marca 2015, Kraków] : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. [4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2018]
 • TytułSposób komercjalizacji technologii na przykładzie projektu KRK InnoTech Starter
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 13–14
 • słowa kluczowe: transfer technologii, komercjalizacja technologii, model biznesowy

  keywords: business model, technology transfer, technology commercialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [materiały konferencyjne (red.), 2016]
 • TytułStart-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów
  Autorzyoprac. Michał ADAMCZYK
  DetailsKraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — 40 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułStart-up technologiczny jako organizacja ucząca się
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 14–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułThree learning loops : knowledge management in hi-tech start-up companies
  AutorzyMichał ADAMCZYK
  ŹródłoWorld Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 87, s. 1–11
 • keywords: grounded theory, learning organization, start-up, new venture team

  cyfrowy identyfikator dokumentu: