Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Adamczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3274-8657

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3246157
201851112
201791143
2016102341
20158161
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem322651
20185311
2017963
20161091
201588
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem32311
201855
201799
20161091
201588
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3232
201855
201799
20161010
201588
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem321418
2018532
2017945
20161064
2015817
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem321616
2018541
2017954
20161064
20158171
 • An attempt to define the concept of start-up company based on inductive research / Michał ADAMCZYK // W: QUAERE 2016 [Dokument elektroniczny] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23. – 27. května 2016 Hradec Králové, Česká republika, Roč. 6 = QUAERE 2016 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : May 23 – 27, 2016 Hradec Králové, The Czech Republic, Vol. 6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hradec Králové : Magnanimitas, cop. 2016. — ISBN: 978-80-87952-15-3. — S. 67–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2016.pdf [2016-07-05]. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

 • keywords: business model, innovation management, start-up, customer value, market experiments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania jakościowe w naukach o zarządzaniu, na przykładzie metody teorii ugruntowanej[Qualitative research in management studies based on grounded theory method] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 181. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 181. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka ekosystemu start-upowego w KrakowieCharacteristics of the start-up ecosystem in Krakow / Michał ADAMCZYK // W: Kierunki badań innowacyjności / red. Aneta Lipińska, Patrycja Klimas. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. — (Biznes i Zarządzanie). — ISBN: 978-83-233-4467-4. — S. 203–213. — Bibliogr. s. 213, Summ.

 • keywords: networks, ecosystem, start-up, open innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa typu startup w świetle badań jakościowych[Characteristics of the start-up company in view of qualitative research] / Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of software engineers’ competences in context of formal education / Michał ADAMCZYK // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2017 vol. 81 iss. 2, s. 69–80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/pYULqi [2017-07-24]. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • keywords: competences, soft skills, technical skills, software developers, programmers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorientowanej projektowo[Selection of optimal organizational structure in project-oriented organization] / Michał ADAMCZYK // W: WTwZ [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowa „Współczesne Trendy w Zarządzaniu” : [15 marca 2016, Kraków] : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjawtwz.pl/wp-content/uploads/2014/12/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w1.pdf [2016-04-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorinetowanej projektowo[Choosing optimal structure in project-oriented organization] / Michał ADAMCZYK // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / pod red. Mariusza Sołtysika, Małgorzaty Wesołowskiej. — Kraków : Milfes.pl, 2016. — ISBN: 978-83-941408-3-0. — S. 157–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elementy polityki proinnowacyjnej w opinii przedstawicieli krakowskich organizacji typu startupElements of pro-innovation policy in the opinion of representatives of start-up companies from Cracow / Michał ADAMCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 527 Polityka ekonomiczna, s. 25–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98410/edition/58513/content?ref=desc

 • słowa kluczowe: startup, polityka ekonomiczna, ekosystem innowacji

  keywords: start-up, public policy, ecosystem of innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.16511/pn.2018.527.02

9
 • Kluczowe kompetencje programistów – perspektywa teoretyków i praktyków[Key competencies of programmers – perspective of theorists and practitioners] / Michał ADAMCZYK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : Gdańsk, 10. 09. 2017 : materiały konferencyjne młodych naukowców : streszczenia wystąpień / oprac. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera. — Kraków : CreativeTime, 2017. — ISBN: 978-83-63058-74-6. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komercjalizacja badań naukowych, w opinii doktorantów AGH[Commercialization of academic research results according to postgraduate students at AGH UST] / Paulina ROŻENEK, Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznychThe concepts of innovation management on the example of Krakow technology start-ups / Michał ADAMCZYK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2016 nr 7, s. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • słowa kluczowe: model biznesu, zarządzanie innowacjami, komercjalizacja, start-up, teoria inkrementalna

  keywords: business model, innovation management, commercialization, start-up, incremental theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konkurencja, współpraca czy koopetycja – relacje między pracodawcami branży IT w Krakowie[Competition, cooperation or coopetition – the relationship between employers of the IT industry in Kraków] / Michał ADAMCZYK, Natalia GŁOWACKA-RYT // W: Wyzwania – kompetencje – innowacje [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM : Poznań, 21 maja 2015 : zeszyt abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : UAM], [2015]. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://jg16902-konf3.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Zeszyt_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-08-07]. — M. Adamczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. N. Głowacka-Ryt - afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał ADAMCZYK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — 46 s.. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • KRK InnoTech Starter / Michał ADAMCZYK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Między ekonomią a zarządzaniem: koncepcja dóbr wspólnej puli[Between economics and management: the concept of common-pool resources] / Michał ADAMCZYK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 315–319. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 319, Streszcz.

 • słowa kluczowe: neoinstytucjonalizm, dobra wspólnej puli, Elinor Ostrom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce poprzez tworzenie organizacji typu start-up[Model of technology commercialization in Poland through start-up organizations] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Model transferu technologii z uczelni poprzez spółki typu start-up[The model of university technology transfer through start-up companies] / Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Postawy przedsiębiorcze studentów : wyniki pilotażowych badań empirycznych[Enterprising tendency among students : the results of pilot studies] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pre-acceleration of start-up companies as a method of transferring technology from university to the business environmentPre-akceleracja przedsiębiorstw typu start-up jako metoda transferu technologii z uczelni do środowiska biznesowego / Michał ADAMCZYK // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce Teoria i Praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy Theory and Practice ; ISSN 2084-6495. — 2017 no. 3, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, transfer technologii, program akceleracyjny

  keywords: academic entrepreneurship, technology transfer, acceleration program

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.19253/reme.2017.03.006

21
 • Rola start-upów w procesie tworzenia innowacji[Role of start-up companies in the process of creating innovations] / Michał ADAMCZYK // W: WTwZ [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” : [24 marca 2015, Kraków] : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. [4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjawtwz.pl/wp-content/uploads/2015/04/KSI%C4%98GA-ABSTRAKT%C3%93W.pdf [2015-05-21]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób komercjalizacji technologii na przykładzie projektu KRK InnoTech StarterThe method of technology commercialization on the example of the KRK InnoTech Starter Project / Michał ADAMCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 13–14. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: transfer technologii, komercjalizacja technologii, model biznesowy

  keywords: business model, technology transfer, technology commercialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał ADAMCZYK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — 40 s.. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/ksiega-abstraktow [2017-01-17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — M. Adamczyk – dod. afiliacja: Kraków Miastem Startupów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Start-up technologiczny jako organizacja ucząca się[Tech startup as a learning organization] / Michał ADAMCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Three learning loops : knowledge management in hi-tech start-up companies / Michał ADAMCZYK // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2017 vol. 87, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/08/WSN-87-2017-1-11.pdf [2017-09-18]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: grounded theory, learning organization, start-up, new venture team

  cyfrowy identyfikator dokumentu: