Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Smol, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5833-2954 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55439827500

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Application LCA for eco-efficiency assessment of investment projects / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2015 no. 16, s. 29–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/305/nr_16_29_38.pdf [2015-10-21]. — Bibliogr. s. 36–38, Abstr.

 • keywords: environmental protection, life cycle assessment, LCA, investment project, eco-efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of the circular economy in the power sector of Małopolska Region – benefits and challengesZastosowanie gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze energetycznym regionu małopolskiego – korzyści i wyzwania / Agnieszka BIELECKA, Anna AVDIUSHCHENKO, Joanna Kulczycka, Marzena Smol // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2018 vol. 18 no. 1, s. 75–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Streszcz.. — J. Kulczycka – afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_18/ees_18_1_fulltext_05.pdf

 • słowa kluczowe: województwo małopolskie, sektor energetyki opartej na węglu, gospodarka obiegu zamkniętego

  keywords: circular economy, coal power sector, Małopolska Province

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25167/ees.2018.45.5

3
 • Assessment of management pathways of by-products from biomass combustion using batneec options / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2016 nr 19, s. 52–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VdAS1i [2016-10-26]. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • keywords: renewable energy sources, Best Available Techniques Not Entailling Excessive Costs (BATNEEC), biomass ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania postaw i poziomu świadomości w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętymExamination of attitudes and awareness related to circular economy / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna AVDIUSHCHENKO, Jerzy Hausner // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 19–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Basic recommendations for the sustainable use of phosphorus in Poland / M. Smol // W: 1\textsuperscript{st} AP SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Asia Pacific conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : April 6–9, 2020, Gold Coast, Australia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : Griffith University], [2020]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://registration.sdewes.org/gc2020 [2020-06-10]. — Dostęp po zalogowaniu. — Afiliacja autorki: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budowanie międzynarodowej oferty profesjonalnych kursów dokształcających - projekt RefresCO EIT RMs : [abstrakt][Building an international offer of professional training courses - RefreCO EIT RMs project : abstract] / Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Circular economy (CE) assumptions in WEEE management: Polish case studyZałożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu ZSEE w Polsce / Marzena Smol, Anna Avdiushchenko, Joanna KULCZYCKA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2016 vol. 16 no. 4, s. 531–549. — Bibliogr. s. 548, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_16/ees_16_4_fulltext_02.pdf

 • słowa kluczowe: ZSEE, zarządzanie odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

  keywords: WEEE, circular economy, CE, waste management, waste electrical and electronic equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Anna Avdiushchenko // Clean Technologies and Environmental Policy ; ISSN 1618-954X. — 2017 vol. 19 iss. 3, s. 669–678. — Bibliogr. s. 676–678, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-04. — A. Avdiushchenko - afiliacja: Jagiellonian University, Cracow ; National Mining University, Dnipropetrovks, Ukraine. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10098-016-1323-8.pdf

 • keywords: eco-innovation, regional policy, waste reduction, circular economy, sustainability indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10098-016-1323-8

9
 • Efektywność energetyczna procesów usuwania związków biogennych ze ścieków[Energy efficiency of biogenic compounds removal from wastewater] / Michał Preisner, Marzena Smol // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — M. Smol – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, oczyszczanie ścieków, związki biogenne, fosfor, azot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmentally friendly pathways for the evaluation of investment projects using life cycle assessment (LCA) and life cycle cost analysis (LCCA) / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // Clean Technologies and Environmental Policy ; ISSN 1618-954X. — 2016 vol. 18 iss. 3, s. 829–842. — Bibliogr. s. 840–842. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-24. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10098-015-1059-x.pdf

 • keywords: life cycle assessment, LCA, investment project, decision making process, environmentally friendly management, LCCA, life cycle cost analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10098-015-1059-x

11
12
 • Fertilisers production from ashes after sewage sludge combustion – A strategy towards sustainable development / Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Zbigniew Wzorek, Halyna Kominko, Anna K. Nowak, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik, Marzena Smol // Environmental Research ; ISSN 0013-9351. — 2017 vol. 154, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.. — Poprawna afiliacja w erracie: 2017 vol. 158 s. 815 {https://goo.gl/vJ6PFL}. — tekst: https://goo.gl/iLctGD

 • keywords: sustainable development, sewage sludge ash, alternative raw materials, circular economy, phosphorus recovery as fertilizers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.envres.2017.01.002

13
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w strategiach wybranych krajów i przedsiębiorstwCircular economy in the strategies of selected countries and enterprises / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 68–69. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: strategia, rozwój przedsiębiorstwa, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ

  keywords: strategy, circular economy, CE, enterprise development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionów[Circular economy to the eco-innovative and sustainable development policy] / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna ADVIUSHCHENKO, Agnieszka BIELECKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionu[The circular economy towards eco-innovations and sustainable development of region] / Joanna KULCZYCKA, Anna AVDIUSHCHENKO, Marzena Smol, Agnieszka Nowaczek // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 4–5. — Pełny tekst pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i wyniki badań ankietowych dla Małopolski" w postaci slajdów pod adresem{http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-1.2.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompaktowany („ciężki”) tripolifosforan soduCompacted („heavy”) sodium tripolyphosphate / Zygmunt Kowalski, Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 4, s. 575–578. — Bibliogr. s. 578

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.4.12

17
 • Możliwości wykorzystania odpadów jako źródła surowców krytycznych w sektorze nawozowym – wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na przykładzie fosforuPossibilities in the use of waste as a source of critical raw materials in the fertiliser sector – implementing the principles of the circular economy (CE) – phosphorus case study / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // W: Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku : [XIII konferencja naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” : 4–6 grudnia 2017 r., Częstochowa] / red. Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2018. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; 345). — ISBN: 978-83-7193-689-0. — S. 331–348. — Bibliogr. s. 346–348, Streszcz., Abstr.. — M. Smol – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, fosfor, gospodarka o obiegu zamkniętym, surowce krytyczne, nawozy, GOZ

  keywords: critical raw materials, phosphorus, circular economy, CE, fertilisers, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości zastosowania odpadów po termicznym przekstałceniu osadów ściekowych w materiałach budowlanych[The applicability of waste after the thermal conversion of sewage sludge in building materials] / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek // W: EKO-DOK 2015 : VII konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : Boguszów-Gorce, 20–22 kwietnia 2015 : zeszyt abstraktów / Politechnika Wrocławska, IMGW, PWIK w Głogowie Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 40–41. — J. Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości zastosowania odpadów po termicznym przekształceniu osadów ściekowych w materiałach budowlanychThe possible applications of waste after thermal treatment of sewage sludge in building materials / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 6 / pod red. Andrzeja Kotowskiego, Katarzyny Piekarskiej, Bartosza Kaźmierczaka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. — e-ISBN: 978-83-7493-897-6. — S. 342–355. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27514 [2016-01-28]. — Bibliogr. s. 352–354

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, popioły lotne, materiały budowlane, zagospodarowanie odpadów, utylizacja termiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Odpady jako źródło surowców krytycznych w sektorze nawozowym[Waste as a source of critical raw materials in the fertilizer sector] / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Zygmunt Kowalski // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 77. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}. — M. Smol – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odzysk fosforu z odpadów – kompleksowa analiza możliwości w Polsce[Phosphorus recovery from waste – a comprehensive analysis of the possibilities in Poland] / Marzena Smol // W: Dokonania naukowe doktorantów : edycja VIII : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : 27 i 28.04.2020, Kraków / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji wyłącznie za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-93-7. — S. 84. — Bibliogr. s. 84. — M. Smol – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Odzysk fosforu ze spopielonych osadów ściekowych - przykład dobrych praktyk w gospodarce o obiegu zamkniętym[Phosphorus recovery from incinerated sewage sludge - examples of good practice in circular economy] / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek // Wodociągi Kanalizacja ; ISSN 1731-724X. — 2016 nr 12, s. 48–50. — J. Kulczycka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Phosphate fertilizers from waste - an example of implementing a circular economy (CE) in the fertilizer sector : [abstract] / Smol, M. // W: Advances in Cleaner Production [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International Workshop : towards sustainable energy-water-food nexus: the contribution of cleaner production : Melbourne, Australia, May, 26\textsuperscript{th} 2020 : online workshop : conference proceedings / eds. Biagio F. Giannetti, Cecilia M. V. B. de Almeida, Feni Agostinho. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Melbourne] ; [São Paulo] : Deakin University ; Universidade Paulista, cop. 2020. — (Advances in Cleaner Production ; ISSN 1984-8455). — S. 245. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.advancesincleanerproduction.net/9th/files/proceedings_9th.pdf [2020-08-20]. — Afiliacja autorki: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • keywords: circular economy, phosphate fertilizers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Phosphorus recovery from waste – benefits and barriers / Marzena Smol // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 6 : Poznań 30.11.2019, Warszawa 7.12.2019 i Kraków 14.12.2019 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — ISBN: 978-83-63058-91-3. — S. 128. — Bibliogr. s. 128. — Afiliacja autorki: Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej jako element zrównoważonego rozwoju gminLow carbon economy plan as part of the sustainable development of municipalities / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Marzena Smol, Łukasz Lelek, Marcin CHOLEWA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 92, s. 225–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, efekt ekologiczny, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, PGN

  keywords: sustainable development, ecological effect, energetic efficiency, Low Carbon Economy Plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu: