Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Smol, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5833-2954 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55439827500

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Application of circular economy (CE) in municipal waste management system
2
 • Best practices for the implementation of a Circular Economy (CE) in the tourism industry: diagnosis before and during the COVID-19 pandemic
3
 • Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta rozwoju innowacji w biogospodarce
4
 • Business opportunities in water and wastewater sector
5
 • Circular economy model framework in the European water and wastewater sector
6
 • Correction: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. \emph{Resource} 2020, 9, 55
7
 • Drivers and barriers for a Circular Economy (CE) implementation in Poland – a case study of raw materials recovery sector
8
 • Education for the implementation of the circular economy (CE) – good examples in Poland
9
 • Enterprise management – best practice examples of circular economy implementation
10
 • Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal strategy
11
 • Inventory of waste generated in water and wastewater sector that can be utilized for the fertilizers production
12
 • Model framework for measuring the level of innovation of regions in a circular economy (CE) model
13
 • Przegląd możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako źródła składników pokarmowych w przemyśle nawozowym
14
 • Rola przedsiębiorstw w procesie transformacji w kierunku zielonej gospodarki
15
 • Role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the sustainable development of regions and implementation of the circular economy (Ce) model
16
 • Szkoła letnia jako nowoczesne narzędzie edukacyjne w sektorze wodno-ściekowym
17
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system - model approach
18
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system: model solutions for Poland
19
 • Trends, insights and effects of the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC) implementation in the light of the Polish coastal zone eutrophication
20
 • Wastewater management in the context of implementing the circular economy assumptions
21
 • Współpraca na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze metali
22
 • Wykorzystanie odpadów komunalnych w Polsce a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
23
 • Wyzwania dla Polski w zakresie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu
24
 • Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)
25
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)