Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Smol, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5833-2954 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55439827500

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem301209
202211
2021532
20201284
201911173
201811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3013161
202211
202155
20201248
201911911
201811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem301911
202211
2021514
20201257
20191111
201811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem30624
202211
2021523
20201248
20191111
201811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem301119
202211
2021523
20201248
20191156
201811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem301812
202211
2021523
20201275
20191192
2018111
 • Application of circular economy (CE) in municipal waste management system / Marzena SMOL // W: IOCESS 2021 [Dokument elektroniczny] : 5th International Online Conferences on Economics & Social Sciences : 9–10 April 2021, Lahore, Pakistan : abstracts / eds. Ali Korkut, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pakistan : Lahore College for Women University], [2021]. — e-ISBN: 978-625-409-531-3. — S. 50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eclss.org/lahore/wp-content/uploads/2020/09/abst11act8boo8k2021lahore.pdf [2021-09-01]

 • keywords: municipal waste, circular economy, CE, waste management, ReSOLVE framework

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Best practices for the implementation of a Circular Economy (CE) in the tourism industry: diagnosis before and during the COVID-19 pandemic : [abstract] / Marzena SMOL // W: ICMIAR 2020 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} International Conference on Multidisciplinary Industry and Academic Research : “Connecting academia in building industrial resiliency in the post-pandemic period” : December 12, 2020, virtual conference : conference proceedings / eds. Muftah Mohamed Najah, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Philippines : Institute of Industry and Academic Research Incorporated, [2020]. — (Industry and Academic Research Review ; ISSN 2719-146X). — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iiari.org/wp-content/uploads/2020/12/ICMIAR-2020-Conference-Proceedings_5.pdf [2021-01-04]

 • keywords: enterprise management, circular economy, CE, industrial symbiosis, tourism industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowanie relacji nauki z biznesem jako determinanta rozwoju innowacji w biogospodarce[Building a relationship between science and business as a determinant of the development of innovation in the bioeconomy] / Marzena SMOL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 72

 • słowa kluczowe: innowacje, biogospodarka, determinanta rozwoju, nauka+biznes, platforma współpracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Business opportunities in water and wastewater sector / Marzena SMOL, Joanna DUDA, Małgorzata Nowak // W: MonGOS [Dokument elektroniczny] : international conference 2022 : water and sewage in the circular economy model : 30 June–1 July 2022 : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2022. — e-ISBN: 978-83964171-7-6. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/5916837/normal_62d01da20dfa8.pdf [2022-07-15]

 • keywords: business, water, wastewater, circular economy, circular business models, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Circular economy model framework in the European water and wastewater sector / Marzena SMOL, Christian Adam, Michał Preisner // Journal of Material Cycles and Waste Management ; ISSN 1438-4957. — 2020 vol. 22 iss. 3, s. 682–697. — Bibliogr. s. 694–697. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-16. — M. Smol - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences, Mineral and Energy Economy Research Institute, Cracow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10163-019-00960-z.pdf

 • keywords: European Union, wastewater, zero waste, circular economy, CE, EU, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10163-019-00960-z

6
 • Correction: Smol, M., et al. Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal Strategy. \emph{Resource} 2020, 9, 55 / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 6 art. no. 78, s. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-23. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/6/78/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9060078

7
 • Drivers and barriers for a Circular Economy (CE) implementation in Poland – a case study of raw materials recovery sector / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Eugeniusz Koda // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 2219, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2219/pdf

 • keywords: sustainable development, recovery, raw materials, circular economy, Green Deal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14082219

8
 • Education for the implementation of the circular economy (CE) – good examples in Poland / Marzena SMOL, Joanna DUDA // W: Dokonania naukowe doktorantów : edycja IX : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : wielka sesja posterowa : 26.06.2021, Kraków / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — Konferencja za pośrednictwem Internetu. — ISBN: 978-83-66772-07-6. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Enterprise management – best practice examples of circular economy implementation / Marzena SMOL // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 6 : Poznań 30.11.2019, Warszawa 7.12.2019 i Kraków 14.12.2019 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2019. — ISBN: 978-83-63058-91-3. — S. 129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal strategy / Marzena SMOL, Paulina Marcinek, Joanna DUDA, Dominika Szołdrowska // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2020 vol. 9 iss. 5 art. no. 55, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-05. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/9/5/55/pdf

 • keywords: mineral resources, raw materials, circular economy, CE, waste management, European Green Deal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources9050055

11
 • Inventory of waste generated in water and wastewater sector that can be utilized for the fertilizers production / M. SMOL, D. Szołdrowska // W: 8th international conference on Sustainable solid waste management [Dokument elektroniczny] : 23–26 June 2021, Thessaloniki, Greece : [virtual]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : National Technical University], [2021]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021/pdfs/THESSALONIKI_2021_Smol_et_al.pdf [2021-09-01]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Model framework for measuring the level of innovation of regions in a circular economy (CE) model / Marzena SMOL, Joanna Kulczycka, Anna AVDIUSHCHENKO // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 4 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 8.12.2018 i Kraków 15.12.2018. — ISBN: 978-83-63058-85-2. — S. 99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przegląd możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako źródła składników pokarmowych w przemyśle nawozowym[Review of the possibilities of management of municipal waste as a source of nutrients in the fertilizer industry] / Dominika Szołdrowska, Marzena SMOL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 17 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN:  978-83-63058-97-5 . — S. 158–164. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka odpadami, nawozy, składniki pokarmowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rola przedsiębiorstw w procesie transformacji w kierunku zielonej gospodarki[Role of enterprises in the transformation process towards green economy] / Marzena SMOL, Joanna DUDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 126. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the sustainable development of regions and implementation of the circular economy (Ce) model / M. SMOL, J. DUDA // W: 1\textsuperscript{st} AP SDEWES conference [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Asia Pacific conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : April 6–9, 2020, Gold Coast, Australia : book of abstracts / ed. by Marko Ban, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : Griffith University], [2020]. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://registration.sdewes.org/gc2020 [2020-06-10]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Szkoła letnia jako nowoczesne narzędzie edukacyjne w sektorze wodno-ściekowym[Summer school as a modern educational tool in the water and sewage sector] / Marzena SMOL, Dominika Szołdrowska // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców 2 : [edycja II : 1 i 2.04.2020, Kraków] : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-63058-92-0. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — Zgodnie z erratą zmiana terminu i lokalizacji konferencji: 1-2.04.2020 Kraków (konferencja online) zamiast 14.03.2020 - Gdańsk / 21.03.2020 - Katowice / 29.03.2020 - Lublin / 5.04.2020 - Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system - model approach : [abstract] / SMOL, M. // W: Advances in Cleaner Production [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International Workshop : towards sustainable energy-water-food nexus: the contribution of cleaner production : Melbourne, Australia, May, 26\textsuperscript{th} 2020 : online workshop : conference proceedings / eds. Biagio F. Giannetti, Cecilia M. V. B. de Almeida, Feni Agostinho. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Melbourne] ; [São Paulo] : Deakin University ; Universidade Paulista, cop. 2020. — (Advances in Cleaner Production ; ISSN 1984-8455). — S. 297. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.advancesincleanerproduction.net/9th/files/proceedings_9th.pdf [2020-08-20]

 • keywords: municipal waste, circular economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Transformation towards circular economy (CE) in municipal waste management system: model solutions for Poland / Marzena SMOL, Joanna DUDA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dominika Szołdrowska // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 4561, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-03. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4561/pdf

 • keywords: municipal waste, waste, circular economy, CE, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su12114561

19
 • Trends, insights and effects of the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC) implementation in the light of the Polish coastal zone eutrophication / Michał Preisner, Marzena SMOL, Dominika Szołdrowska // Environmental Management ; ISSN 0364-152X. — 2021 vol. 67 iss. 2, s. 342-354. — Bibliogr. s. 352-354, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-15. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00267-020-01401-6.pdf

 • keywords: eutrophication, nitrogen, phosphorus, nutrients, Baltic Sea, urban wastewater treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00267-020-01401-6

20
 • Wastewater management in the context of implementing the circular economy assumptions / Marzena SMOL // W: Dokonania naukowe doktorantów : edycja VIII : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : 27 i 28.04.2020, Kraków / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji wyłącznie za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-93-7. — S. 85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Współpraca na rzecz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze metali[Implementation of circular economy assumption in the metal sector through business and science cooperation] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Marzena SMOL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 9, s. 3–7. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.9.1

22
 • Wykorzystanie odpadów komunalnych w Polsce a realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)Management of municipal waste in Poland in the context of the circular economy (CE) implementation / Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka, Michał Preisner // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, energetyczne wykorzystanie odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ

  keywords: municipal waste, waste-to-energy, circular economy, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wyzwania dla Polski w zakresie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu[Challenges for Poland in implementing the European Green Deal] / Marzena SMOL // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 8 : materiały konferencji młodych naukowców : 5.12 i 12.12.2020, Kraków : streszczenia wystąpień / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-66772-00-7. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)Circular economy (CE) assumptions in the production of electrical and electronic equipment (SEE) / Marzena SMOL, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 8, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: ZSEE, gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, zużyty sprzęt elektryczny, zużyty sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, sprzęt elektroniczny

  keywords: WEEE, circular economy, SEE, CE, waste management, waste electronic equipment, waste electrical equipment, electronic equipment, electrical equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.8.2

25
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)[Management and monitoring of municipal waste in Poland in the context of the implementation of the circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Dariusz Włóka, Joanna KULCZYCKA // W: Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska konferencja naukowa : 17 maja 2019 r. / red. Barbara Wrzyszcz, Aleksandra Surma. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-16-7. — S. 46. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/317/Ochrona%20%C5%9Brodowiska%2005.2019%20v01.04.pdf} [2019-07-08]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: