Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wojciechowska, mgr

poprzednio: Brylewska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56038835400Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Catalytic cracking performance of alkaline treated zeolite beta in the terms of acid sites properties and their accessibility / K. Tarach, K. Góra-Marek, J. Tekla, K. Brylewska, J. Datka, K. Mlekodaj, W. Makowski, M. C. Igualada López, J. Martínez Triguero, F. Rey // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Demetalation of mordenite – acidic and catalytic properties / K. Tarach, K. Brylewska, J. Tekla, Z. Olejniczak, P. Kuśtrowski, K. Góra-Marek // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 269. — Bibliogr. s. 269

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Impact of desilication on the catalytic performance of zeolite TNU-9 / K. Tarach, K. Brylewska, J. Tekla, K. Góra-Marek // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 178. — Bibliogr. s. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: