Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wojciechowska, mgr

poprzednio: Brylewska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56038835400

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • Tytuł8 MR zeolites with hierarchical structure – the case of ferrierite
  AutorzyK. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach, W. MOZGAWA
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 75–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials
  AutorzyK. BRYLEWSKA, M. KRÓL, W. MOZGAWA
  ŹródłoZEOLITE 2018 : 10textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 99–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2018]
 • TytułDemetalation processes on clinoptilolite : kinetic studies
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Piotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoEUCMOS 2018 [Dokument elektroniczny] : XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy : Coimbra – Portugal, 19–24 August 2018 : [book of abstracts] / ed. by Rui Fausto, [et al.] ; University of Coimbra. Department of Chemistry. — [Coimbra : University of Coimbra], [2018]. — S. 221
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2015]
 • TytułHierarchical 8 MR zeolites – the case of ferrierite
  AutorzyK. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, K. Góra-Marek
  ŹródłoXX zeolite forum [Dokument elektroniczny] : scientific meeting of the Polish Zeolite Association : 22–26 September 2015, Stryszawa, Poland : book of abstracts / ed. Kinga Mlekodaj. — [Polska] : Polish Zeolite Association, cop. 2015. — S. 87–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułHierarchiczne materiały zeolitowe - właściwości i zastosowanie
  AutorzyKamila BRYLEWSKA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — S. 130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułHierarchiczny ferieryt: właściwości teksturalno/kwasowe w kontekście zastosowań katalitycznych
  AutorzyK. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, Z. Olejniczak, U. Filek, K. Góra-Marek
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 232–233
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułHigh alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues
  AutorzyK. A. Tarach, O. Bałazińska, K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, W. MOZGAWA
  ŹródłoXLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015. — S. 303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2018]
 • TytułKinetic studies of clinoptilolite : [abstract]
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 32
 • keywords: nanomaterials, IR spectroscopy, zeolites, sorption properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułMesoporous ferrierite: influence of structural, textural and acidic parameters on catalytic performance in ethanol dehydration
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Kinga Góra-Marek
  ŹródłoDesigning new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułMesoporous ZSM-5 zeolites hosting Fe-species as effective catalysts in $NH_{3}-SCR$ of NO and $NH_{3}-SCO$ reactions
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Karolina Tarach, Małgorzata Rutkowska, Magdalena Jabłońska, Minkee Choi, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek
  ŹródłoDesigning new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułMetody otrzymywania materiałów mezoporowatych na przykładzie zeolitów niskokrzemowych i ich potencjalne zstosowanie : [abstrakt]
  AutorzyKamila BRYLEWSKA
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModification of ferrierite through post-synthesis treatments : acidic and catalytic properties
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 147–153. — tekst: https://goo.gl/EVjQvy
 • keywords: zeolites, desilication, ferrierite, dealumination, ethanol dehydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2015.12.046

16
 • [referat, 2018]
 • TytułModification of the structure of metakaolin-based geopolymers
  AutorzyPiotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoEUCMOS 2018 [Dokument elektroniczny] : XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy : Coimbra – Portugal, 19–24 August 2018 : [book of abstracts] / ed. by Rui Fausto, [et al.] ; University of Coimbra. Department of Chemistry. — [Coimbra : University of Coimbra], [2018]. — S. 259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułModified structure of mordenite - studies of sorption properties
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA
  Źródło6textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — S. 34–35
 • keywords: sorption, IR spectroscopy, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2018]
 • TytułPost-synthesis modification of clinoptilolite : kinetic studies of $Cd^{2+}$ sorption
  AutorzyK. BRYLEWSKA, M. KRÓL, W. MOZGAWA
  ŹródłoZEOLITE 2018 : 10textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 97–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułPost-synthesis modification of geopolymer structure
  AutorzyPiotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 324
 • keywords: porosity, geopolymer, desilication, dealumination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułQuantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy
  AutorzyK. Góra-Marek, K. A. Tarach, K. BRYLEWSKA
  ŹródłoXLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015. — S. 250–251
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2015]
 • TytułQuantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy
  AutorzyK. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach
  ŹródłoXIIIth ICMS 2015 : XIIItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2016]
 • TytułSelektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów ${Fe^{3+}}$
  AutorzyK. BRYLEWSKA, M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, C. Petitto, K. A. Tarach, K. Góra-Marek
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 230–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułSorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEA
  AutorzyKamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 5–14
 • słowa kluczowe: sorpcja, zeolity, materiały mezoporowate, spektroskopia w podczerwieni, kationy metali ciężkich

  keywords: sorption, IR spectroscopy, mesoporous materials, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25