Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wojciechowska, mgr

poprzednio: Brylewska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56038835400

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • 8 MR zeolites with hierarchical structure – the case of ferrierite
2
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials
3
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent
4
 • Demetalation processes on clinoptilolite
5
 • Geopolymers – the structure and sorption properties
6
 • Hierarchical 8 MR zeolites – the case of ferrierite
7
 • Hierarchiczne materiały zeolitowe - właściwości i zastosowanie
8
 • Hierarchiczny ferieryt: właściwości teksturalno/kwasowe w kontekście zastosowań katalitycznych
9
 • High alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues
10
11
 • Kinetic studies of clinoptilolite
12
 • Mesoporous ferrierite: influence of structural, textural and acidic parameters on catalytic performance in ethanol dehydration
13
 • Mesoporous ZSM-5 zeolites hosting Fe-species as effective catalysts in $NH_{3}-SCR$ of NO and $NH_{3}-SCO$ reactions
14
 • Metody otrzymywania materiałów mezoporowatych na przykładzie zeolitów niskokrzemowych i ich potencjalne zstosowanie
15
 • Modification of ferrierite through post-synthesis treatments
16
 • Modification of the structure of metakaolin-based geopolymers
17
 • Modified structure of mordenite - studies of sorption properties
18
 • Post-synthesis modification of clinoptilolite
19
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure
20
 • Quantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy
21
 • Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy
22
 • Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in ZSM-5 zeolites with various pore hierarchies
23
 • Selektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów ${Fe^{3+}}$
24
 • Sorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEA
25
 • Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite zeolites