Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wojciechowska, mgr

poprzednio: Brylewska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56038835400Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem434309
2019312
2018761
201712372
20161192
20151082
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem431132
201933
201877
20171257
20161147
20151028
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem433013
2019312
2018752
201712111
20161156
20151082
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem43934
2019321
2018716
201712210
20161129
20151028
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem431231
2019321
2018716
20171257
20161129
20151028
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem431330
201933
2018716
20171257
20161129
201510281
 • 8 MR zeolites with hierarchical structure – the case of ferrierite / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach, W. MOZGAWA // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials / K. BRYLEWSKA, M. KRÓL, W. MOZGAWA // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 99–100. — Bibliogr. s. 100. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent / Magdalena KRÓL, Kamila BRYLEWSKA, Arkadiusz KNAPIK, Kamil KORNAUS, Włodzimierz MOZGAWA // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2017 vol. 19 iss. 4, s. 103–109. — Bibliogr. s. 108–109. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: metakaolin, geopolymers, structural and textural properties, heavy metal sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pjct-2017-0075

4
 • Demetalation processes on clinoptilolite : kinetic studies / Kamila BRYLEWSKA, Piotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EUCMOS 2018 [Dokument elektroniczny] : XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy : Coimbra – Portugal, 19–24 August 2018 : [book of abstracts] / ed. by Rui Fausto, [et al.] ; University of Coimbra. Department of Chemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Coimbra : University of Coimbra], [2018]. — e-ISBN: 978-989-20-8611-8. — S. 221. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.qui.uc.pt/eucmos2018/Abstracts_book_EUCMOS2018.pdf [2018-09-05]. — Bibliogr. s. 221. — Kamila Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geopolymers – the structure and sorption properties / Kamila BRYLEWSKA, M. KRÓL, A. KNAPIK, Kamil WOJCIECHOWSKI, W. MOZGAWA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 39. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hierarchical 8 MR zeolites – the case of ferrierite / K. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, K. Góra-Marek // W: XX zeolite forum [Dokument elektroniczny] : scientific meeting of the Polish Zeolite Association : 22–26 September 2015, Stryszawa, Poland : book of abstracts / ed. Kinga Mlekodaj. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Polish Zeolite Association, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-929430-9-9. — S. 87–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hierarchiczne materiały zeolitowe - właściwości i zastosowanie[Hierarchical zeolites - properties and applications] / Kamila BRYLEWSKA // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 130. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. - Dod. afiliacja Autorki: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hierarchiczny ferieryt: właściwości teksturalno/kwasowe w kontekście zastosowań katalitycznych[Hierarchical ferrierite: textural and acidic properties in relation to catalytic applications] / K. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, Z. Olejniczak, U. Filek, K. Góra-Marek // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 232–233. — Bibliogr. s. 233. — K. Brylewska, W. Mozgawa - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; K. Brylewska – dod. afiliacja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • High alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues / K. A. Tarach, O. Bałazińska, K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, W. MOZGAWA // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kinetic studies of clinoptilolite : [abstract] / Kamila BRYLEWSKA, Włodzimierz MOZGAWA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: nanomaterials, IR spectroscopy, zeolites, sorption properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mesoporous ferrierite: influence of structural, textural and acidic parameters on catalytic performance in ethanol dehydration / Kamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Kinga Góra-Marek // W: Designing new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P85. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mesoporous ZSM-5 zeolites hosting Fe-species as effective catalysts in $NH_{3}-SCR$ of NO and $NH_{3}-SCO$ reactions / Kamila BRYLEWSKA, Karolina Tarach, Małgorzata Rutkowska, Magdalena Jabłońska, Minkee Choi, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek // W: Designing new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P83. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody otrzymywania materiałów mezoporowatych na przykładzie zeolitów niskokrzemowych i ich potencjalne zstosowanie : [abstrakt][Methods of obtain of mesoporous materials including low- and high-silica zeolites and their potential applications : abstract] / Kamila BRYLEWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 18. — K. Brylewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modification of ferrierite through post-synthesis treatments : acidic and catalytic properties / Kamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 147–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-19. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/EVjQvy

 • keywords: zeolites, desilication, ferrierite, dealumination, ethanol dehydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2015.12.046

16
 • Modification of the structure of metakaolin-based geopolymers / Piotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EUCMOS 2018 [Dokument elektroniczny] : XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy : Coimbra – Portugal, 19–24 August 2018 : [book of abstracts] / ed. by Rui Fausto, [et al.] ; University of Coimbra. Department of Chemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Coimbra : University of Coimbra], [2018]. — e-ISBN: 978-989-20-8611-8. — S. 259. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.qui.uc.pt/eucmos2018/Abstracts_book_EUCMOS2018.pdf [2018-09-05]. — Bibliogr. s. 259. — Kamila Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modified structure of mordenite - studies of sorption properties / Kamila BRYLEWSKA, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 34–35. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University. — T. Bajda - omyłkowo afiliowany WIMiC

 • keywords: sorption, IR spectroscopy, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Post-synthesis modification of clinoptilolite : kinetic studies of $Cd^{2+}$ sorption / K. BRYLEWSKA, M. KRÓL, W. MOZGAWA // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure / Piotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 324

 • keywords: porosity, geopolymer, desilication, dealumination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Quantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy / K. Góra-Marek, K. A. Tarach, K. BRYLEWSKA // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 250–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 40–41. — Bibliogr. s. 41. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Selektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów ${Fe^{3+}}$[Selective catalytic reduction of NO with ammonia with the use of the Fe-BEA catalysts: the role of ${Fe^{3+}}$ ions] / K. BRYLEWSKA, M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, C. Petitto, K. A. Tarach, K. Góra-Marek // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 230–231. — Bibliogr. s. 231. — K. Brylewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEASorption of $Pb^{2+}$ ions on mesoporous BEA zeolite / Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-944-5. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Abstr.. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: sorpcja, zeolity, materiały mezoporowate, spektroskopia w podczerwieni, kationy metali ciężkich

  keywords: sorption, IR spectroscopy, mesoporous materials, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite zeolites / Kamila M. WOJCIECHOWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 19 art. no. 3271, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-08. — K. M. Wojciechowska - dod. afiliacja: UJ. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/19/3271/pdf

 • keywords: IR spectroscopy, ZSM-5, mordenite, sorption properties, heavy metal cations, mesoporosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12193271