Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Kurpiel, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3067-5768

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Aplikacja wspomagająca proces scalenia gruntów
2
  • Aplikacja wspomagająca proces scalenia gruntów
3
  • Application of TIN model for spatio-temporal analysis
4
  • Model agregacji działek – wstępne wyniki
5
  • Narzędzie do wielomianowych transformacji współrzędnych płaskich z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych dla oprogramowania QGIS
6
  • Narzędzie do wielomianowych transformacji współrzędnych z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych dla oprogramowania QGIS
7
  • Porównanie wyników triangulacji metodą Delaunay'a na potrzeby tworzenia numerycznego modelu terenu w programach ArcGIS Desktop, GRASS oraz SAGA
8
  • Visualization methods for spatio-temporal data
9
  • Zastosowanie triangulacji do wizualizacji kartograficznej i analizy zmian danych czasowo-przestrzennych