Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Kurpiel, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3067-5768

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9243
201711
201622
20155221
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9711
201711
2016211
201555
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem99
201711
201622
201555
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
201711
201622
201555
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem954
201711
201622
2015532
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem954
201711
201622
2015532
2014111
 • Aplikacja wspomagająca proces scalenia gruntów[Application supporting land consolidation] / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aplikacja wspomagająca proces scalenia gruntówApplication supporting land consolidation / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2015 nr 11, s. 51–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of TIN model for spatio-temporal analysis / KURPIEL Norbert // W: Young scientists towards the challenges of modern technology : 11\textsuperscript{th} international PhD students and young scientists conference : Warsaw, 19–21 September 2016 : programme. — Warsaw : Warsaw University of Technology, [2016]. — S. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model agregacji działek – wstępne wynikiModel of parcels aggregation preliminary results / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2014 t. 12 z. 4, s. 389–399. — Bibliogr. s. 398, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, przetwarzanie danych przestrzennych, scalenia gruntów

  keywords: GIS, spatial data processing, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Narzędzie do wielomianowych transformacji współrzędnych płaskich z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych dla oprogramowania QGIS[Application for flat coordinates polynomial transformation including calculating projection distortion for QGIS software] / Norbert KURPIEL // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 194. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Narzędzie do wielomianowych transformacji współrzędnych z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych dla oprogramowania QGIS[Application for coordinates polynomial transformation including calculating projection distortion for QGIS software] / Norbert KURPIEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 264–268. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Rolnictwo

 • słowa kluczowe: GIS, QGIS, Python, transformacje, zniekształcenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównanie wyników triangulacji metodą Delaunay'a na potrzeby tworzenia numerycznego modelu terenu w programach ArcGIS Desktop, GRASS oraz SAGA[Results comparison of Delaunay triangulation method for Digital Terrain Model creation in programs ArcGIS Desktop, GRASS and SAGA] / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 244–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 248, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Rolnictwo

 • słowa kluczowe: Numeryczny Model Terenu, triangulacja Delaunay, ArcGIS Desktop, GRASS GIS, SAGA GIS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Visualization methods for spatio-temporal dataMetody wizualizacji danych przestrzenno-czasowych / KURPIEL N. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GIS, wizualizacje, dane przestrzenno-czasowe

  keywords: GIS, visualization, spatio-temporal data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie triangulacji do wizualizacji kartograficznej i analizy zmian danych czasowo-przestrzennychApplication of triangulation for cartographic visualization and change analysis of spatio-temporal data / Norbert KURPIEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 3, s. 309–318. — Bibliogr. s. 316–317, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — tekst: https://goo.gl/3B1gNT

 • słowa kluczowe: GIS, wizualizacja kartograficzna, dane czasowo-przestrzenne, Space Time Cube

  keywords: GIS, spatio-temporal data, cartographic visualization, Space Time Cube

  cyfrowy identyfikator dokumentu: