Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Kurpiel, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3067-5768

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Aplikacja wspomagająca proces scalenia gruntów[Application supporting land consolidation] / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aplikacja wspomagająca proces scalenia gruntówApplication supporting land consolidation / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2015 nr 11, s. 51–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of TIN model for spatio-temporal analysis / KURPIEL Norbert // W: Young scientists towards the challenges of modern technology : 11\textsuperscript{th} international PhD students and young scientists conference : Warsaw, 19–21 September 2016 : programme. — Warsaw : Warsaw University of Technology, [2016]. — S. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model agregacji działek – wstępne wynikiModel of parcels aggregation preliminary results / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2014 t. 12 z. 4, s. 389–399. — Bibliogr. s. 398, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, przetwarzanie danych przestrzennych, scalenia gruntów

  keywords: GIS, spatial data processing, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Narzędzie do wielomianowych transformacji współrzędnych płaskich z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych dla oprogramowania QGIS[Application for flat coordinates polynomial transformation including calculating projection distortion for QGIS software] / Norbert KURPIEL // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 194. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Narzędzie do wielomianowych transformacji współrzędnych z uwzględnieniem zniekształceń odwzorowawczych dla oprogramowania QGIS[Application for coordinates polynomial transformation including calculating projection distortion for QGIS software] / Norbert KURPIEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 264–268. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Rolnictwo

 • słowa kluczowe: GIS, QGIS, Python, transformacje, zniekształcenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównanie wyników triangulacji metodą Delaunay'a na potrzeby tworzenia numerycznego modelu terenu w programach ArcGIS Desktop, GRASS oraz SAGA[Results comparison of Delaunay triangulation method for Digital Terrain Model creation in programs ArcGIS Desktop, GRASS and SAGA] / Kamil GRUDZIEŃ, Norbert KURPIEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 244–248. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 248, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Rolnictwo

 • słowa kluczowe: Numeryczny Model Terenu, triangulacja Delaunay, ArcGIS Desktop, GRASS GIS, SAGA GIS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Visualization methods for spatio-temporal dataMetody wizualizacji danych przestrzenno-czasowych / KURPIEL N. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: GIS, wizualizacje, dane przestrzenno-czasowe

  keywords: GIS, visualization, spatio-temporal data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie triangulacji do wizualizacji kartograficznej i analizy zmian danych czasowo-przestrzennychApplication of triangulation for cartographic visualization and change analysis of spatio-temporal data / Norbert KURPIEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 3, s. 309–318. — Bibliogr. s. 316–317, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — tekst: https://goo.gl/3B1gNT

 • słowa kluczowe: GIS, wizualizacja kartograficzna, dane czasowo-przestrzenne, Space Time Cube

  keywords: GIS, spatio-temporal data, cartographic visualization, Space Time Cube

  cyfrowy identyfikator dokumentu: