Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Roczniak, dr inż.

pracownik administracyjny

Wydział Odlewnictwa
WO-b, Biuro administracyjne wydziału


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192210606

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Air pollutant emissions from thermal decomposition of polymeric foundry binders using in metal casting
2
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)
3
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
4
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
5
 • Coupled methods of thermal analysis in the study of materials used in the foundry industry
6
 • Czy można pogodzić rozwój motoryzacji z ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska?
7
 • Gazotwórczość grafitowych powłok ochronnych w zależności od stosowanego rozpuszczalnika i rodzaju atmosfery
8
 • Identyfikacja produktów pirolizy materiałów wiążących stosowanych w technologiach odlewniczych metodą Py-GC/MS
9
 • Influence of the heating rate on the thermal decomposition kinetics of the chemical cured binder
10
 • Materiały funkcjonalne stosowane w przemyśle odlewniczym
11
 • Nanocomposites based on water glass matrix as a foundry binder: chosen physicochemical properties
12
 • Nanokompozyty hybrydowe na bazie żywic utwardzanych chemicznie, do zastosowań w technologii mas formierskich
13
 • Nanokompozyty typu żywica rezolowa/organofilowy MMTNa: synteza i wybrane właściwości w układzie spoiwo - osnowa mineralna
14
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
15
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
16
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
17
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MS
18
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MS
19
 • Polimery termoutwardzalne wykorzystywane w odlewnictwie do wiązania osnowy mineralnej i ich wpływ na środowisko
20
 • Polimery termoutwardzalne wykorzystywane w odlewnictwie do wiązania osnowy mineralnej i ich wpływ na środowisko
21
 • Procesy pirolizy i ich wpływ na jakość odlewów oraz na warunki pracy
22
 • Pyrolysis products binder based on phenol formaldehyde resin
23
 • The recycling of materials containing iron and zinc in the OxyCup process
24
 • Thermal stability of a resin binder used in moulding sand technology
25
 • Wykorzystanie specyficznych właściwości nanokrystalicznego ferrytu cynku w innowacyjnych technologiach