Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Roczniak, dr inż.

pracownik administracyjny

Wydział Odlewnictwa
WO-b, Biuro administracyjne wydziału


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192210606

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Air pollutant emissions from thermal decomposition of polymeric foundry binders using in metal casting
3
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)
4
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
5
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
6
 • Coupled methods of thermal analysis in the study of materials used in the foundry industry
7
 • Czy można pogodzić rozwój motoryzacji z ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska?
8
 • Emission measurements of new inorganic binder systems for the production of molds and cores
9
 • Environmental impact of the reclaimed sand addition to molding sand with furan and phenol-formaldehyde resin – a comparison
10
 • Evaluation of pyrolysis and combustion products from foundry binders: potential hazards in metal casting
11
 • Gas evolution rates of graphite protective coatings in dependence on the applied solvent and kind of atmosphere
12
 • Gazotwórczość grafitowych powłok ochronnych w zależności od stosowanego rozpuszczalnika i rodzaju atmosfery
13
 • Identyfikacja produktów pirolizy materiałów wiążących stosowanych w technologiach odlewniczych metodą Py-GC/MS
14
 • Implementation of nanoparticles in materials applied in foundry engineering
15
 • Influence of reclamation process on the ecological quality of reclaim sand
16
 • Influence of the heating rate on the thermal decomposition kinetics of the chemical cured binder
17
 • Materiały funkcjonalne stosowane w przemyśle odlewniczym
18
 • Nanocomposites based on water glass matrix as a foundry binder: chosen physicochemical properties
19
 • Nanocomposites based on water glass matrix as a foundry binder: chosen physicochemical properties
20
 • Nanokompozyty hybrydowe na bazie żywic utwardzanych chemicznie, do zastosowań w technologii mas formierskich
21
 • Nanokompozyty typu żywica rezolowa/organofilowy MMTNa: synteza i wybrane właściwości w układzie spoiwo - osnowa mineralna
22
 • Nieorganiczne systemy spoiw: drogą do redukcji emisji w odlewniach
23
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
24
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
25
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska