Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Roczniak, dr inż.

pracownik administracyjny

Wydział Odlewnictwa
WO-b, Biuro administracyjne wydziału


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192210606

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Air pollutant emissions from thermal decomposition of polymeric foundry binders using in metal casting
2
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)
3
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
4
 • Coupled methods of thermal analysis in the study of materials used in the foundry industry
5
 • Emission measurements of new inorganic binder systems for the production of molds and cores
6
 • Gazotwórczość grafitowych powłok ochronnych w zależności od stosowanego rozpuszczalnika i rodzaju atmosfery
7
 • Identyfikacja produktów pirolizy materiałów wiążących stosowanych w technologiach odlewniczych metodą Py-GC/MS
8
 • Influence of the heating rate on the thermal decomposition kinetics of the chemical cured binder
9
 • Materiały funkcjonalne stosowane w przemyśle odlewniczym
10
 • Nanocomposites based on water glass matrix as a foundry binder: chosen physicochemical properties
11
 • Nanokompozyty hybrydowe na bazie żywic utwardzanych chemicznie, do zastosowań w technologii mas formierskich
12
 • Nieorganiczne systemy spoiw: drogą do redukcji emisji w odlewniach
13
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
14
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MS
15
 • Polimery termoutwardzalne wykorzystywane w odlewnictwie do wiązania osnowy mineralnej i ich wpływ na środowisko
16
 • Pyrolysis products binder based on phenol formaldehyde resin
17
 • Research on the release of dangerous compounds from the moulding sands
18
 • Thermal stability of a resin binder used in moulding sand technology
19
 • Wykorzystanie specyficznych właściwości nanokrystalicznego ferrytu cynku w innowacyjnych technologiach
20
 • Wykorzystanie techniki Py-GC/MS do analizy spoiw odlewniczych: alkaliczna żywica typu rezolowego
21
 • Zastosowanie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py-GC/MS) do identyfikacji szkodliwych związków wydzielających się z mas odlewniczych