Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Roczniak, mgr inż.

pracownik administracyjny

Faculty of Foundry Engineering
WO-b


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192210606

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
2
 • Analiza produktów pirolizy żywicy stosowanej w technologii ALPHASET metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i pirolizerem (Py/GC/MS)
3
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
4
 • Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi
5
 • Coupled methods of thermal analysis in the study of materials used in the foundry industry
6
 • Czy można pogodzić rozwój motoryzacji z ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska?
7
 • Gas evolution rates of graphite protective coatings in dependence on the applied solvent and kind of atmosphere
8
 • Gazotwórczość grafitowych powłok ochronnych w zależności od stosowanego rozpuszczalnika i rodzaju atmosfery
9
 • Identyfikacja produktów pirolizy materiałów wiążących stosowanych w technologiach odlewniczych metodą Py-GC/MS
10
 • Implementation of nanoparticles in materials applied in foundry engineering
11
 • Influence of reclamation process on the ecological quality of reclaim sand
12
 • Influence of the heating rate on the thermal decomposition kinetics of the chemical cured binder
13
 • Materiały funkcjonalne stosowane w przemyśle odlewniczym
14
 • Nanocomposites based on water glass matrix as a foundry binder: chosen physicochemical properties
15
 • Nanocomposites based on water glass matrix as a foundry binder: chosen physicochemical properties
16
 • Nanokompozt typu żywica rezolowa/organofilowy MMTNa: synteza i wybrane właściwości w układzie spoiwo - osnowa mineralna
17
 • Nanokompozyty hybrydowe na bazie żywic utwardzanych chemicznie, do zastosowań w technologii mas formierskich
18
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
19
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
20
 • Nowe żywice furfurylowe bardziej przyjazne dla środowiska
21
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MS
22
 • Piroliza utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej typu rezolowego – identyfikacja produktów metodą GC/MS
23
 • Polimery termoutwardzalne wykorzystywane w odlewnictwie do wiązania osnowy mineralnej i ich wpływ na środowisko
24
 • Polimery termoutwardzalne wykorzystywane w odlewnictwie do wiązania osnowy mineralnej i ich wpływ na środowisko
25
 • Procesy pirolizy i ich wpływ na jakość odlewów oraz na warunki pracy