Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Nowak, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInformation security management with accordance to ISO 27000 standards: characteristics, implementations, benefits in global supply chains
  AutorzyJanusz G. NOWAK
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 639–654
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Danych), ISO 27000, BS 7799, (elektroniczne) globalne łańcuchy dostaw

  keywords: information security, supply chain, ISO 27000, BS 7799, Information Security Management Systems (ISMS), (electronic) supply chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2017]
 • TytułPower generation management applying portfolio management and resource planning approach
  AutorzyJanusz G. NOWAK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułSupporting the process of decision-making in project management using the Blue Ant software
  AutorzyJanusz G. NOWAK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 97–112
 • słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, portfel projektów, kontroling, oprogramowanie do zarządzania projektami

  keywords: decision making, controlling, project portfolio, project management software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe sustainable supply chain management as the challenge for global leadership
  AutorzyKatarzyna KLIMKIEWICZ, Janusz G. NOWAK
  ŹródłoLogistyka Odzysku. — 2016 nr 2, s. 78–82
 • keywords: globalization, corporate social responsibility, sustainable supply chain managment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułWspieranie procesów decyzyjnych zarządzania portfelem projektów przy wykorzystaniu Blue Ant
  AutorzyJanusz G. NOWAK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem, portfel projektów, Blue Ant, wspieranie decyzji

  keywords: decision making, controlling, project portfolio, project management software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2014]
 • TytułZarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie ze standardami ISO 27000 – charakterystyka, zastosowania, korzyści
  AutorzyJanusz NOWAK
  ŹródłoTLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, ISO 27000, BS 7799, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Danych)

  keywords: information security, ISO 27000, BS 7799, Information Security Management Systems (ISMS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: