Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Kutyba, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5702-4378

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza dynamiki wielkości sprzedaży jako element wspomagania decyzji w sferze zaopatrzenia na przykładzie przedsiębiorstwa branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA
  ŹródłoWybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3 / pod red. Marka Karkuli, Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 245–257
 • słowa kluczowe: proces zaopatrzenia, proces sprzedaży, strategia logistyczna, analiza sprzedaży, decyzje w sferze zaopatrzenia, towary o krótkim czasie przydatności

  keywords: supply process, sales process, logistic strategy, sales analysis, decision-making in the supply zone, good with a short suitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza popytu i jego determinanty jako element zarządzania przedsiębiorstwem branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 39
 • słowa kluczowe: zmienność popytu, towary o krótkim czasie trwałości, analiza dynamiki sprzedaży

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułAnaliza popytu i jego determinanty jako element zarządzania przedsiębiorstwem branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoInnowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 175–186
 • słowa kluczowe: zmienność popytu, analiza dynamiki sprzedaży, towar o krótkim czasie trwałości

  keywords: demand volatility, commodity with short durability, sales dynamics analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena przydatności modelu predykcyjnego do prognozowania wielkości sprzedaży kwiatów ciętych
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoTLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: prognozowanie sprzedaży, metoda wskaźników, niestacjonarny szereg czasowy, towary o ograniczonym czasie przydatności

  keywords: indicators method, additive model, multiplicative model, non-stationary time series, the goods of limited usefulness, sales forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena przydatności modelu predykcyjnego do prognozowania wielkości sprzedaży kwiatów ciętych
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 473–485
 • słowa kluczowe: prognozowanie sprzedaży, metoda wskaźników, niestacjonarny szereg czasowy, towary o ograniczonym czasie przydatności

  keywords: indicators method, non-stationary time series, the goods of limited usefulness, sales forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułProblemy decyzyjne w sferze zaopatrzenia w zakresie towaru ekskluzywnego o krótkim cyklu życia
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoIBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — S. 133–146
 • słowa kluczowe: problemy decyzyjne, proces zaopatrzenia, model wspomagania decyzji, towary ekskluzywne o krótkim cyklu życia

  keywords: decision-making problems, the process of supply, model of support for the decision making, exclusive goods with a short life cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPrognozowanie wielkości sprzedaży z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie przedsiębiorstwa branży kwiatowej
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Agata KUTYBA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 323–333
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie popytu

  keywords: artificial neural network, demand forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2020]
 • TytułPrzegląd możliwości wykorzystania oprogramowania symulacyjnego do optymalizacji procesów w służbie zdrowia w czasie pandemii COVID-19
  AutorzyEwa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Agata KUTYBA, Mariusz NIEKURZAK, Rafał RUMIN
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 92
 • słowa kluczowe: optymalizacja, symulacja, SARS-CoV-2, Covid, FlexSim Healthcare, placówki szpitalne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSterowanie zapasami, czyli logistyka w branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2016 R. 18 nr 7/8, s. 118–124
 • słowa kluczowe: sterowanie zapasami, logistyka w brażny materiałów ekskluzywnych

  keywords: inventory control, logistics industry exclusive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułZastosowanie i ocena wykorzystania metody ABC i XYZ w przedsiębiorstwie branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoWybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3 / pod red. Marka Karkuli, Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 258–269
 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, towary o krótkim czasie przydatności, metoda ABC i XYZ

  keywords: inventory management, ABC and XYZ method, goods with a short suitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułZastosowanie wybranych metod wspomagania decyzji w procesie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie sektora roślin ozdobnych
  AutorzyAgata KUTYBA
  ŹródłoDecyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. 171-[184]
 • słowa kluczowe: metoda AHP, wielokryterialne podejmowanie decyzji, proces zaopatrzenia, metoda ABC, wspomaganie podejmowania decyzji

  keywords: decision support, multi-criteria decision making, AHP method, supply process, ABC method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: