Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Baran, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15186
20174121
2016321
2015523
2014321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15825
20174211
2016321
2015532
2014312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15132
2017431
2016321
201555
201433
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
201744
201633
201555
201433
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1587
2017431
2016312
2015532
2014312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1587
2017431
2016312
2015532
20143121
 • Analiza kondycji komponentów prototypowych po wysyłceAnalysis of components condition after shipment / BARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14021–14025. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14025, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowychAnalysis of shipment of prototype components / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kod taryfy celnej, KTC, odprawa celna

  keywords: customs, customs tariff

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowych – studium przypadkuAnalysis of shipment of prototype components – a case study / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobre Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kod taryfy celnej, KTC, odprawa celna

  keywords: customs, customs tariff

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące – studium przypadkuImplementation of the decision support system for inventory control and its associated problems – a casy study / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 316–322. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 322, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji

  keywords: inventory management, customer service level, decision support system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowoczesna linia do produkcji węglowych paliw kwalifikowanych zapewniająca wysoką jakość produktuModern production line for carbon-based fuels providing high quality of the finished products / Wojciech WOŹNIAK, Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 814–823. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 822–823, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, węglowe paliwa kwalifikowane, linia produkcyjna

  keywords: quality management, carbon-based fuels, production line

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena niezawodności procesu projektowania i uszczelnień[Evaluation of the seals' design process reliability] / Marcin BARAN // W: 53. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 5 maja 2016 : materiały konferencyjne / red. Leszek Kurcz, Aleksandra Zeidel, Wojciech Sajdak ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2016]. — S. 476. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/A9qw19 [2016-04-25]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reliability of label for prototypes / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reliability of label for prototypes / BARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 370–376. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 375–376, Abstr.

 • keywords: prototype, visibility, labelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sterowanie zapasami części zamiennych - aktualny stan zagadnienia i proponowane kierunki dalszych badań : streszczenieSpare parts inventory control - current state of art analysis' and proposed future research issues : abstract / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN, Wojciech WOŹNIAK // W: TLM 2015 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XIX konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 9–12 grudnia 2015 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sterowanie zapasami, części zamienne, struktura wieloszczeblowa

  keywords: spare parts, inventory control, multiechelon structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wspomaganie decyzji inżynierskich z wykorzystaniem metod planowania eksperymentów : streszczenieDecision making systems with use of design of experiment methods : abstract / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: niezawodność, wspomaganie decyzji, planowanie eksperymentu

  keywords: reliability, decision support, experiment planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wspomaganie decyzji inżynierskich z wykorzystaniem metod planowania eksperymentówDecision support systems with use of design of experiment methods / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: Wokół inżynierii produkcji 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-902-5. — S. 39–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wspomaganie decyzji, projektowanie produktu, planowanie eksperymentu, komponenty prototypowe

  keywords: decision support, product design, design of experiment, prototype components

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wybrane problemy towarzyszące implementacji systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjno-dystrybucyjnymSelected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji

  keywords: inventory management, customer service level, decision support system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zapewnienie jakości produktu na etapie jego projektowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych – studium przypadku na przykładzie branży motoryzacyjnej : [streszczenie]Quality assurance of the product at the design stage with the usage of simulation methods – a case study on the example of automotive industry : [abstract] / Marcin BARAN // W: FlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, projektowanie produktu, niezawodność systemów, planowanie eksperymentów

  keywords: quality management, system reliability, product design, experiments planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15