Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Michalczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: I-2584-2016

Scopus: 57113610900

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvaluating the HYPE model for estimating groundwater recharge in a groundwater dominated catchment in Poland
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2017 vol. 43 no. 3, s. 171–180
 • keywords: ground water recharge, catchment scale, HYPE, effective infiltration rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2017.43.3.171

3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułIdentification of nitrate origin in groundwater by measurements of $delta^{15}N$ and $delta^{18}O$ and $N_{2}$ excess
  AutorzyDamian ZIĘBA, Joanna Najman, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 248
 • keywords: ground water, nitrate, isotopes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKompleksowa ocena udziału głównych ognisk w zanieczyszczeniu azotanami wód podziemnych w obszarze zlewni Kocinki jako potencjalna wytyczna dla efektywnej gospodarki zasobami wodnymi
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Joanna Najman, Jarosław KANIA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoBezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — S. 75–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2018]
 • TytułModelling impact of agricultural land use changes on nitrogen export from the Kocinka catchment
  AutorzyD. BAR-MICHALCZYK, T. MICHALCZYK, J. KANIA, Ch. D. Børgensen
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułModelling impact of changing in agricultural land use on the nitrogen outflow from middle size catchment in S Poland
  AutorzyBAR-MICHALCZYK Dominika, MICHALCZYK Tomasz, KANIA Jarosław, ŻUREK Anna J.
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 187
 • keywords: modelling, nitrogen, Visual MODFLOW, Nless

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułModelling of nitrate contamination in fissured-porous karstic aquifer underlying Kocinka catchment using tracer-calibrated flow and transport model
  AutorzyJ. KANIA, T. MICHALCZYK, S. WITCZAK, D. BAR-MICHALCZYK, K. RÓŻAŃSKI, M. DULIŃSKI, J. Najmann
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułMożliwości wykorzystania modelu HYPE do oceny wielkości zasilania wód podziemnych w obszarach bilansowych opartych o zlewnie rzek
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, WITCZAK Stanisław
  ŹródłoPraktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — S. 213–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości wykorzystania modelu HYPE do oceny wielkości zasilania wód podziemnych w obszarach bilansowych opartych o zlewnie rzek
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoMPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułMożliwość modelowego odtworzenia historii zanieczyszczeń wód podziemnych azotanami w wybranej zlewni w obrębie północnej części GZWP 326 - Częstochowa E
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoBezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — S. 121–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOcena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, [et al.]
  ŹródłoAktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia / red. nauk. Grzegorz Malina ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZiTS], 2016. — S. 75–81
15
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRyzyko wykorzystania modeli numerycznych do identyfikacji zasobów wodnych w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zewnętrzne)
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Kamil JUŚKO, Marta DENDYS
  ŹródłoWoda, Środowisko, Obszary Wiejskie. — 2015 t. 15 z. 3, s. 5–14
 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, modelowanie matematyczne, gospodarka wodna

  keywords: numerical modelling, Flysch Carpathians, water management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułThe influence of groundwater on streamflow and on water quality in a lowland catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR, Marcin JASZCZUR, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 463
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2014]
 • TytułTransport i transformacje biogenów w glebach, wodach podziemnych i powierzchniowych – projekt SOILS2SEA
  AutorzyDominika BAR, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
24
25
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska)
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Damian ZIĘBA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1339–1343. — tekst: https://goo.gl/4gm6mV
 • keywords: eutrophication, nitrates, wetlands, nitrogen reduction, fishponds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: