Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Michalczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: I-2584-2016

Scopus: 57113610900

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułDownstream changes of water quality in a lowland river due to groundwater inflows
  AutorzyDamian ZIĘBA, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tomasz MICHALCZYK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK, Przemysław WACHNIEW, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvaluating the HYPE model for estimating groundwater recharge in a groundwater dominated catchment in Poland
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2017 vol. 43 no. 3, s. 171–180
3
 • [referat, 2016]
 • TytułGroundwater transit time distribution and transfer of nitrates from soils to river network
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Marek DULIŃSKI, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Damian ZIĘBA, Anna ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
4
 • [referat, 2017]
 • TytułIdentification of nitrate origin in groundwater by measurements of $delta^{15}N$ and $delta^{18}O$ and $N_{2}$ excess
  AutorzyDamian ZIĘBA, Joanna Najman, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 248
5
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułKompleksowa ocena udziału głównych ognisk w zanieczyszczeniu azotanami wód podziemnych w obszarze zlewni Kocinki jako potencjalna wytyczna dla efektywnej gospodarki zasobami wodnymi
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Przemysław WACHNIEW, Dominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Joanna Najman, Jarosław KANIA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoBezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — S. 75–83
6
 • [referat, 2018]
 • TytułModelling impact of agricultural land use changes on nitrogen export from the Kocinka catchment
  AutorzyD. BAR-MICHALCZYK, T. MICHALCZYK, J. KANIA, Ch. D. Børgensen
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 62
7
 • [referat, 2017]
 • TytułModelling impact of changing in agricultural land use on the nitrogen outflow from middle size catchment in S Poland
  AutorzyBAR-MICHALCZYK Dominika, MICHALCZYK Tomasz, KANIA Jarosław, ŻUREK Anna J.
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 187
8
 • [referat, 2018]
 • TytułModelling of nitrate contamination in fissured-porous karstic aquifer underlying Kocinka catchment using tracer-calibrated flow and transport model
  AutorzyJ. KANIA, T. MICHALCZYK, S. WITCZAK, D. BAR-MICHALCZYK, K. RÓŻAŃSKI, M. DULIŃSKI, J. Najmann
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 20
9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułMożliwości wykorzystania modelu HYPE do oceny wielkości zasilania wód podziemnych w obszarach bilansowych opartych o zlewnie rzek
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, WITCZAK Stanisław
  ŹródłoPraktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — S. 213–222
10
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości wykorzystania modelu HYPE do oceny wielkości zasilania wód podziemnych w obszarach bilansowych opartych o zlewnie rzek
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoMPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 7
11
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułMożliwość modelowego odtworzenia historii zanieczyszczeń wód podziemnych azotanami w wybranej zlewni w obrębie północnej części GZWP 326 - Częstochowa E
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoBezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — S. 121–133
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułNiestacjonarny model migracji azotanów w wybranej zlewni na obszarze GZWP 326 w rejonie na północ od Częstochowy
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Anna J. ŻUREK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 471. Hydrogeologia. — 2018 z. XV Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 109–116. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=179546
13
 • [referat, 2015]
 • TytułNitrogen and phosphorus in the sediments and waters in rivers of Kocinka catchment
  AutorzyDominika BAR, Michał NĘDZKA, Katarzyna SROKA, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK
  ŹródłoSolving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 56
14
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOcena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, [et al.]
  ŹródłoAktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia / red. nauk. Grzegorz Malina ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZiTS], 2016. — S. 75–81
15
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułRedukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego dostarczonych do Bałtyku przez wody podziemne i powierzchniowe : projekt Soils2Sea
  AutorzyGrzegorz MALINA, Przemysław WACHNIEW, Anna ŻUREK, Dominika BAR, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Jarosław KANIA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoRemediacja, rekultywacja i rewitalizacja / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — S. 213-224
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułRyzyko wykorzystania modeli numerycznych do identyfikacji zasobów wodnych w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zewnętrzne)
  AutorzyDominika BAR-MICHALCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Kamil JUŚKO, Marta DENDYS
  ŹródłoWoda, Środowisko, Obszary Wiejskie. — 2015 t. 15 z. 3, s. 5–14
18
 • [referat, 2015]
 • TytułThe influence of groundwater on streamflow and on water quality in a lowland catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR, Marcin JASZCZUR, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 463
19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułThe influence of groundwater on streamflow and on water quality in a lowland catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR, Marcin Jaszczur, Anna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 476
20
 • [referat, 2014]
 • TytułTransport i transformacje biogenów w glebach, wodach podziemnych i powierzchniowych – projekt SOILS2SEA
  AutorzyDominika BAR, Tomasz MICHALCZYK, Damian ZIĘBA, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 47
21
 • [referat, 2017]
 • TytułTwo dimensions of nitrate pollution management in an agricultural catchment
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW [et al.], Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tomasz MICHALCZYK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Stanisław WITCZAK, Damian ZIĘBA, Anna J. ŻUREK [et al.]
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
22
 • [referat, 2018]
 • TytułTwo dimensions of nitrate pollution management in an agricultural catchment
  AutorzyP. WACHNIEW, [et al.], D. BAR-MICHALCZYK, J. KANIA, G. MALINA, T. MICHALCZYK, K. RÓŻAŃSKI, S. WITCZAK, D. ZIĘBA, A. J. ŻUREK, [et al.]
  ŹródłoThe 3textsuperscript{rd} BONUS symposium Sustainable ecosystem governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region : Gdańsk, 14‐16 March 2018 : book of abstracts. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 47
23
 • [referat, 2015]
 • TytułUse of environmental isotope tools for the assessment of groundwater resources and their vulnerability in a fissured-carbonate aquifer
  AutorzyJarosław KANIA, Stanisław WITCZAK, Tadeusz SZKLARCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI, Damian ZIĘBA, Michał MARZEC, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 740
24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUse of environmental isotope tools for the assessment of groundwater resources and their vulnerability in a fissured-carbonate aquifer
  AutorzyJarosław KANIA, Stanisław WITCZAK, Tadeusz SZKLARCZYK, Tomasz MICHALCZYK, Anna J. ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI, Damian ZIĘBA, Michał MARZEC, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 747
25
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska)
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Damian ZIĘBA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1339–1343. — tekst: https://goo.gl/4gm6mV