Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Wernicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12372
201811
2016312
20156222
201422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1284
201811
201633
2015651
201422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1212
201811
201633
201566
201422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
201811
201633
201566
201422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1257
201811
2016312
2015642
201422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1266
201811
2016312
2015642
2014221
 • Dobór wskaźników emisji podczas obliczania śladu węglowego[The choice of emission factors while measuring the carbon footprint] / Małgorzata WERNICKA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Innowacje w branży spożywczej w Polsce a kryteria zrównoważonego rozwoju[Innovation in food industry in Poland versus sustainable development criteria] / Małgorzata WERNICKA, Marek DROŻDŻ // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 30–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekoinnowacje, LCA, ślad węglowy, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody i wyniki obliczania śladu węglowego działalności wybranych podmiotów branży energetycznej i wydobywczejOverview and evaluation of carbon footprint information in energy and mining sectors / Joanna Kulczycka, Małgorzata WERNICKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 133–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.. — Joanna Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, energetyka, LCA, ślad węglowy, zarządzanie środowiskowe, branża wydobywcza, zarządzanie ryzykiem klimatycznym

  keywords: sustainable development, carbon footprint, energetics, environmental management, mining sector, climate risk management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena skuteczności metod zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości branży spożywczej wybranych przedsiębiorstw w Polsce[Evaluation of the methods effectiveness in environmental management value chain for the selected companies in Poland from food sector] / Małgorzata WERNICKA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Standardy socjalne jako wsparcie systemów zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracySocial standards as a support for workplace safety management systems / Małgorzata WERNICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 109–110. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: amfori BSCI, audyt etyczny, bhp, kodeks etyczny, SA8000

  keywords: amfori BSCI, ethical audit, ETI base code, OHS, SA8000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ślad środowiskowy – metodyka i zastosowanie[Environmental footprint - methodology and application] / Małgorzata WERNICKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Wrocław 9.01.2016, Warszawa 16.01.2016 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 6 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-56-2. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ślad środowiskowy – narzędzie do zarządzania w branży spożywczej : streszczenieEnvironmental Footprint – management tool for food industry : abstract / Małgorzata WERNICKA, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: LCA, ślad węglowy, BAT, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  keywords: life cycle assessment, LCA, carbon footprint, environmental footprint, Best Available Technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ślad środowiskowy – narzędzie do zarządzania w branży spożywczejEnvironmental footprint – a management tool for food industry / Małgorzata WERNICKA, Joanna Kulczycka // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: LCA, ślad węglowy, BAT, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  keywords: life cycle assessment, LCA, carbon footprint, environmental footprint, Best Available Technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na jakość środowiskaThe ICT impact on environmental quality / Anna Henclik, Małgorzata WERNICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ślad węglowy, technologie informacyjno-komunikacyjne, jakość środowiska

  keywords: ICT, carbon footprint, environment quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na jakość środowiskaThe impact of ICT on environmental quality / Anna Henclik, Małgorzata WERNICKA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ślad węglowy, technologie informacyjno-komunikacyjne, jakość środowiska

  keywords: ICT, carbon footprint, environment quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyściManagement of the carbon footprint in Polish enterprises of energy sector barriers and benefits / Joanna Kulczycka, Małgorzata WERNICKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 61–72. — Bibliogr s. 70–71, Streszcz., Abstr.. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: energia, CSR, ślad węglowy, zarządzanie środowiskowe

  keywords: CSR, carbon footprint, energy environmental management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyściManagement of the carbon footprint in Polish enterprises - barriers and benefits / Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia, CSR, ślad węglowy, zarządzanie środowiskowe

  keywords: CSR, carbon footprint, energy environmental management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: