Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Wernicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Dobór wskaźników emisji podczas obliczania śladu węglowego[The choice of emission factors while measuring the carbon footprint] / Małgorzata WERNICKA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Innowacje w branży spożywczej w Polsce a kryteria zrównoważonego rozwoju[Innovation in food industry in Poland versus sustainable development criteria] / Małgorzata WERNICKA, Marek DROŻDŻ // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 30–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekoinnowacje, LCA, ślad węglowy, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metody i wyniki obliczania śladu węglowego działalności wybranych podmiotów branży energetycznej i wydobywczejOverview and evaluation of carbon footprint information in energy and mining sectors / Joanna Kulczycka, Małgorzata WERNICKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 133–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.. — Joanna Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, energetyka, LCA, ślad węglowy, zarządzanie środowiskowe, branża wydobywcza, zarządzanie ryzykiem klimatycznym

  keywords: sustainable development, carbon footprint, energetics, environmental management, mining sector, climate risk management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena skuteczności metod zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości branży spożywczej wybranych przedsiębiorstw w Polsce[Evaluation of the methods effectiveness in environmental management value chain for the selected companies in Poland from food sector] / Małgorzata WERNICKA // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Standardy socjalne jako wsparcie systemów zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracySocial standards as a support for workplace safety management systems / Małgorzata WERNICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 109–110. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: amfori BSCI, audyt etyczny, bhp, kodeks etyczny, SA8000

  keywords: amfori BSCI, ethical audit, ETI base code, OHS, SA8000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ślad środowiskowy – metodyka i zastosowanie[Environmental footprint - methodology and application] / Małgorzata WERNICKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Wrocław 9.01.2016, Warszawa 16.01.2016 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 6 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-56-2. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ślad środowiskowy – narzędzie do zarządzania w branży spożywczej : streszczenieEnvironmental Footprint – management tool for food industry : abstract / Małgorzata WERNICKA, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: LCA, ślad węglowy, BAT, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  keywords: life cycle assessment, LCA, carbon footprint, environmental footprint, Best Available Technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ślad środowiskowy – narzędzie do zarządzania w branży spożywczejEnvironmental footprint – a management tool for food industry / Małgorzata WERNICKA, Joanna Kulczycka // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: LCA, ślad węglowy, BAT, ślad środowiskowy, cykl życia produktu

  keywords: life cycle assessment, LCA, carbon footprint, environmental footprint, Best Available Technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na jakość środowiskaThe ICT impact on environmental quality / Anna Henclik, Małgorzata WERNICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ślad węglowy, technologie informacyjno-komunikacyjne, jakość środowiska

  keywords: ICT, carbon footprint, environment quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na jakość środowiskaThe impact of ICT on environmental quality / Anna Henclik, Małgorzata WERNICKA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ślad węglowy, technologie informacyjno-komunikacyjne, jakość środowiska

  keywords: ICT, carbon footprint, environment quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyściManagement of the carbon footprint in Polish enterprises of energy sector barriers and benefits / Joanna Kulczycka, Małgorzata WERNICKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 61–72. — Bibliogr s. 70–71, Streszcz., Abstr.. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: energia, CSR, ślad węglowy, zarządzanie środowiskowe

  keywords: CSR, carbon footprint, energy environmental management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyściManagement of the carbon footprint in Polish enterprises - barriers and benefits / Joanna KULCZYCKA, Małgorzata WERNICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia, CSR, ślad węglowy, zarządzanie środowiskowe

  keywords: CSR, carbon footprint, energy environmental management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: