Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Król-Morkisz, mgr inż.

poprzednio: Król

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5266-8550 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-4008-2017

Scopus: 57159411900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Acetal polymers modified with hybrid inorganic-organic hydroxyapatite-based systems / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 90. — Bibliogr. s. 90. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Acrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems / Klaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 6\textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — ISBN: 978-83-937270-4-9. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Acrylic bone cements modified with poly(ethylene glycol)-based biocompatible phase-change materials / Klaudia KRÓL, Beata MACHERZYŃSKA, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Applied Polymer Science ; ISSN 0021-8995. — 2016 vol. 133 iss. 36, s. 43898-1–43898-11. — Bibliogr. s. 43898-10–43898-11, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/sp1nJX

 • keywords: biomaterials, DSC, thermal properties, differential scanning calorimetry, polysaccharides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/app.43898

5
 • Analiza procesu degradacji termicznej kompozytów poliacetalowych modyfikowanych funkcjonalizowanym hydroksyapatytem[Analysis of thermal degradation process of polyacetal composites modified with functionalized hydroxyapatite] / Katarzyna NOWICKA, Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: SAT'2019 : IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-41-8. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Functionalized nanohydroxyapatite as thermal stabilizer for polyoxymethylene / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Katarzyna NOWICKA, Piotr SZATKOWSKI // W: MPM 2019 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international seminar on Modern polymeric materials for environmental applications : including special session 'Recent advances in polymer nanocomposites and hybrid materials' : Kraków, 15–17 May, 2019 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Cracow University of Technology, cop. 2019. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mpm2019.pl/images/PDF/Book_of_abstracts_MPM2019.pdf [2019-05-24]. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hydroxyapatite-based thermal stabilizers for acetal resins / K. KRÓL-MORKISZ, K. PIELICHOWSKA // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 93–94, OA-77. — Bibliogr. s. 94. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Modification of acrylic bone cements by poly(ethylene glycol) with different molecular weight / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // Polymers for Advanced Technologies ; ISSN 1042-7147. — 2016 vol. 27 iss. 10, s. 1284–1293. — Bibliogr. s. 1292–1293. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-07. — tekst: https://goo.gl/ksFp1g

 • keywords: phase change materials, thermal energy storage, poly(ethylene glycol), acrylic bone cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/pat.3792

10
 • Nanokompozyty poliacetalowe modyfikowane funkcjonalizowaną ceramiką bioaktywną – otrzymywanie i charakterystyka[Polyacetal nanocomposites modified with functionalized bioactive ceramics – preparation and characterization] / Katarzyna NOWICKA, Paula Szuba, Klaudia KRÓL, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii ; ISSN 1734-0489. — 2017 vol. 14 S1, s. 27. — Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej : 1–3 czerwca 2017, Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Polyacetal/functionalized HAp nanocomposites for bone tissue regeneration / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Karolina Szykuła, Tomasz Suhs, Kinga PIELICHOWSKA // W: NanoTech Poland 2018 & 1\textsuperscript{st} symposium on Polydopamine : 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} June 2018, Poznań–Poland : book of abstracts 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. 110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Polyoxymethylene-based nanocomposites containing PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polyoxymethylene-copolymer based composites with PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL, Tomasz M. Majka // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2016 vol. 633, s. 98–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-16. — tekst: http://goo.gl/ZkKTc6

 • keywords: nano composites, polyoxymethylene, thermal stability, hydroxyapatite, grafting, PEG

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tca.2016.03.021

15
 • Polyoxymethylene/functionalized hydroxyapatite nanocomposites with improved thermal stability / K. PIELICHOWSKA, K. KRÓL-MORKISZ, K. NOWICKA, P. SZATKOWSKI // W: Polymer networks and gels 2018 : 82\textsuperscript{nd} Prague meeting on Macromolecules, 24\textsuperscript{th} Polymer networks group meeting : 17–21 June 2018, Prague : book of abstracts and programme / Institute of Macromolecular Chemistry. Czech Academy of Sciences, International Union of Pure and Applied Chemistry, Czech Chemical Society, European Polymer Federation. — Prague : Czech Academy of Sciences. Institute of Macromolecular Chemistry, [2018]. — ISBN: 978-80-85009-91-0. — S. 140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Preparation and characterisation of polyoxymethylene copolymer/PEG-graft-hydroxyapatite composites / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Preparation and characterization of polyoxymethylene-based nanocomposites containing functionalized hydroxyapatite for biomedical applications / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Piotr SZATKOWSKI // W: Eurobiotech 2017 : 6\textsuperscript{th} Central European congress of Life sciences Eurobiotech : 11–14 September 2017, [Krakow, Poland] : programme and abstract book / Targi w Krakowie Ltd.. — [Krakow : s. n.], [2017]. — S. 123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Sposób wytwarzania hybrydowego stabilizatora termicznego[Method for producing hybrid thermal stabilizer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, KRÓL-MORKISZ Klaudia. — Int.Cl.: C01B 25/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416047 A1 ; Opubl. 2017-08-16. — Zgłosz. nr P.416047 z dn. 2016-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 17, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416047A1.pdf

 • słowa kluczowe: stabilność termiczna, hydroksyapatyt, stabilizator termiczny, poliacetale

  keywords: thermal stability, hydroxyapatite, heat stabilizer, polyacetals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The effect of functionalized HAp addition on the selected properties of polyacetal-based composites / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Joanna Danilkiewicz, Małgorzata Lekka, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 120. — Bibliogr. s. 120. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • The effect of functionalized hydroxyapatite on the thermal degradation behaviour and flammability of polyoxymethylene copolymer / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Łukasz Byczyński, Tomasz M. Majka, Krzysztof Pielichowski, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2022 vol. 147 iss. 24, s. 14241–14256. — Bibliogr. s. 14256, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-01. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10973-022-11612-0.pdf?pdf=button

 • keywords: thermal degradation, thermal stability, flammability, functionalized hydroxyapatite, polyoxymethylene copolymer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-022-11612-0

24
 • The effect of new PEG-grafted hydroxyapatite on the selected properties of acetal copolymer / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • keywords: hydroxyapatite, acetal copolymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The influence of poly(ethylene glycol) with different molecular weight on the properties of acrylic bone cements / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 415. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 415. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: