Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Król-Morkisz, mgr inż.

poprzednio: Król

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5266-8550 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-4008-2017

Scopus: 57159411900Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem30113142
202311
202211
202011
20195122
2018532
20178431
2016725
201511
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem30624
202311
202211
202011
2019514
2018514
2017826
201677
201511
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem301812
202311
202211
202011
2019532
2018532
2017862
2016734
201511
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem30624
202311
202211
202011
2019514
201855
201788
2016734
201511
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem30822
202311
202211
202011
2019523
201855
201788
2016734
201511
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem301515
202311
202211
202011
2019532
2018514
2017826
2016761
201511
2014111
 • Acetal polymers modified with hybrid inorganic-organic hydroxyapatite-based systems / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 90. — Bibliogr. s. 90. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Acrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems / Klaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 6\textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — ISBN: 978-83-937270-4-9. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Acrylic bone cements modified with poly(ethylene glycol)-based biocompatible phase-change materials / Klaudia KRÓL, Beata MACHERZYŃSKA, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Applied Polymer Science ; ISSN 0021-8995. — 2016 vol. 133 iss. 36, s. 43898-1–43898-11. — Bibliogr. s. 43898-10–43898-11, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/sp1nJX

 • keywords: biomaterials, DSC, thermal properties, differential scanning calorimetry, polysaccharides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/app.43898

5
 • Analiza procesu degradacji termicznej kompozytów poliacetalowych modyfikowanych funkcjonalizowanym hydroksyapatytem[Analysis of thermal degradation process of polyacetal composites modified with functionalized hydroxyapatite] / Katarzyna NOWICKA, Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: SAT'2019 : IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-41-8. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Functionalized nanohydroxyapatite as thermal stabilizer for polyoxymethylene / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Katarzyna NOWICKA, Piotr SZATKOWSKI // W: MPM 2019 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international seminar on Modern polymeric materials for environmental applications : including special session 'Recent advances in polymer nanocomposites and hybrid materials' : Kraków, 15–17 May, 2019 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Cracow University of Technology, cop. 2019. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mpm2019.pl/images/PDF/Book_of_abstracts_MPM2019.pdf [2019-05-24]. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hydroxyapatite-based thermal stabilizers for acetal resins / K. KRÓL-MORKISZ, K. PIELICHOWSKA // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 93–94, OA-77. — Bibliogr. s. 94. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Modification of acrylic bone cements by poly(ethylene glycol) with different molecular weight / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // Polymers for Advanced Technologies ; ISSN 1042-7147. — 2016 vol. 27 iss. 10, s. 1284–1293. — Bibliogr. s. 1292–1293. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-07. — tekst: https://goo.gl/ksFp1g

 • keywords: phase change materials, thermal energy storage, poly(ethylene glycol), acrylic bone cements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/pat.3792

10
 • Nanokompozyty poliacetalowe modyfikowane funkcjonalizowaną ceramiką bioaktywną – otrzymywanie i charakterystyka[Polyacetal nanocomposites modified with functionalized bioactive ceramics – preparation and characterization] / Katarzyna NOWICKA, Paula Szuba, Klaudia KRÓL, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii ; ISSN 1734-0489. — 2017 vol. 14 S1, s. 27. — Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej : 1–3 czerwca 2017, Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Polyacetal/functionalized HAp nanocomposites for bone tissue regeneration / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Karolina Szykuła, Tomasz Suhs, Kinga PIELICHOWSKA // W: NanoTech Poland 2018 & 1\textsuperscript{st} symposium on Polydopamine : 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} June 2018, Poznań–Poland : book of abstracts 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. 110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Polyoxymethylene-based nanocomposites containing PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polyoxymethylene-copolymer based composites with PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL, Tomasz M. Majka // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2016 vol. 633, s. 98–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-16. — tekst: http://goo.gl/ZkKTc6

 • keywords: nano composites, polyoxymethylene, thermal stability, hydroxyapatite, grafting, PEG

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tca.2016.03.021

15
 • Polyoxymethylene/functionalized hydroxyapatite nanocomposites with improved thermal stability / K. PIELICHOWSKA, K. KRÓL-MORKISZ, K. NOWICKA, P. SZATKOWSKI // W: Polymer networks and gels 2018 : 82\textsuperscript{nd} Prague meeting on Macromolecules, 24\textsuperscript{th} Polymer networks group meeting : 17–21 June 2018, Prague : book of abstracts and programme / Institute of Macromolecular Chemistry. Czech Academy of Sciences, International Union of Pure and Applied Chemistry, Czech Chemical Society, European Polymer Federation. — Prague : Czech Academy of Sciences. Institute of Macromolecular Chemistry, [2018]. — ISBN: 978-80-85009-91-0. — S. 140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Preparation and characterisation of polyoxymethylene copolymer/PEG-graft-hydroxyapatite composites / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Preparation and characterization of polyoxymethylene-based nanocomposites containing functionalized hydroxyapatite for biomedical applications / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Piotr SZATKOWSKI // W: Eurobiotech 2017 : 6\textsuperscript{th} Central European congress of Life sciences Eurobiotech : 11–14 September 2017, [Krakow, Poland] : programme and abstract book / Targi w Krakowie Ltd.. — [Krakow : s. n.], [2017]. — S. 123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Sposób wytwarzania hybrydowego stabilizatora termicznego[Method for producing hybrid thermal stabilizer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, KRÓL-MORKISZ Klaudia. — Int.Cl.: C01B 25/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416047 A1 ; Opubl. 2017-08-16. — Zgłosz. nr P.416047 z dn. 2016-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 17, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416047A1.pdf

 • słowa kluczowe: stabilność termiczna, hydroksyapatyt, stabilizator termiczny, poliacetale

  keywords: thermal stability, hydroxyapatite, heat stabilizer, polyacetals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The effect of functionalized HAp addition on the selected properties of polyacetal-based composites / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Joanna Danilkiewicz, Małgorzata Lekka, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 120. — Bibliogr. s. 120. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • The effect of functionalized hydroxyapatite on the thermal degradation behaviour and flammability of polyoxymethylene copolymer / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Łukasz Byczyński, Tomasz M. Majka, Krzysztof Pielichowski, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2022 vol. 147 iss. 24, s. 14241–14256. — Bibliogr. s. 14256, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-01. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10973-022-11612-0.pdf?pdf=button

 • keywords: thermal degradation, thermal stability, flammability, functionalized hydroxyapatite, polyoxymethylene copolymer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-022-11612-0

24
 • The effect of new PEG-grafted hydroxyapatite on the selected properties of acetal copolymer / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42

 • keywords: hydroxyapatite, acetal copolymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The influence of poly(ethylene glycol) with different molecular weight on the properties of acrylic bone cements / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 415. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 415. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: