Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Kowal, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57163000600

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • Alloying elements macrosegregation in 6xxx aluminium alloy billets obtained by continuous casting with electromagnetic stirring
2
 • Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymanych z wsadu z linii TRC
3
 • Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymywanych z wsadu linii TRC
4
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
5
 • Badania mechanizmów odkształceń elementów śrubowego systemu połączeń kabli elektroenergetycznych
6
 • Badania nad dystrybucją składników stopowych we wlewkach ze stopów aluminium serii 6xxx uzyskiwanych metodą ciągłego odlewania
7
 • Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
8
 • Badania nad nowymi materiałami krystalizatorowymi do odlewania ciągłego stopów aluminium serii 6XXX
9
 • Badania nad nowymi stopami na bazie aluminium przeznaczonymi na napowietrzne przewody elektroenergetyczne o podwyższonej obciążalności prądowej
10
 • Badania nad opracowaniem nowych geometrii nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej
11
 • Badania nad opracowaniem urządzenia do ciągłego monitorowania zużycia, zawieszenia oraz odsuwu przewodów jezdnych sieci trakcyjny
12
 • Badania nad procesem odlewania ciągłego oraz własności stopów aluminium w gat. EN AW-2007
13
 • Badania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6xxx pozyskiwanych z materiałów odpadowych
14
 • Badania nad procesem odlewania ciągłego z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury stopów aluminium serii 6XXX pozyskiwanych z materiałów odpadowych
15
 • Badania nad procesem odlewania taśm ze stopów aluminium serii 6xxx metodą TRC oraz ich walcowania na zimno
16
 • Badania nad procesem wytwarzania i obróbki cieplnej stopów $Al-Cu-Mg$
17
 • Badania nad procesem wytwarzania wysokowytrzymałych wyrobów ze stopów lekkich aluminium – magnez w laboratoryjnej linii TRC do ich bezpośredniego przetwórstwa na blachy na drodze walcowania na zimno
18
 • Badania nad syntezą metalurgiczną oraz procesem ciągłego odlewania stopów aluminium w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w warunkach przemysłowych na linii z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury
19
 • Badania nad zastosowaniem złomów trakcyjnych do wytwarzania nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej
20
 • Badania procesu metalurgicznej syntezy stopów EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 pozyskiwanych wyłącznie z materiałów odpadowych
21
 • Badania procesu metalurgicznej syntezy stopów EN-AW 6060 oraz EN-AW 6082 pozyskiwanych wyłącznie z materiałów odpadowych
22
 • Badania własności eksploatacyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
23
 • Badania własności eksploatacyjnych nowej generacji kolejowych nakładek stykowych do pantografów
24
 • Badania własności odlewów ze stopu $EN AW-6060$ uzyskanych w linii ciągłego odlewania z układem elektromagnetycznej modyfikacji struktury
25
 • Badania wpływu dodatków metalicznych do osnowy polimerowej na właściwości kompozytowych lepiszczy do łączenia metali lekkich