Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Chruszcz-Lipska, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1521-1711

ResearcherID: O-1138-2013

Scopus: 6505505803

PBN: 1552786

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAspekty hydrogeochemiczne związane z mieszaniem wód złożowych zatłaczanych do złoża węglowodorów
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 69–80. — tekst: https://goo.gl/oWHVnm
 • słowa kluczowe: wody złożowe, złoże gazu ziemnego, mieszanie wód, zatłaczanie

  keywords: injection, gas field, water mixing, formation water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 1515/gospo-2017-0017

4
5
6
 • [referat, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
 • keywords: Poland, Malopolska, groundwater, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2014]
 • TytułEnantiomer-specific detection of chiral sodium pravastatin by Raman spectroscopy: experimental and theoretical studies
  AutorzyK. CHRUSZCZ-LIPSKA, T. Borowski, M. Baranska
  ŹródłoSPEC 2014 [Dokument elektroniczny] : shedding new light on disease : 17–22 August 2014, Krakow, Poland : abstract book / ed. Kamilla Malek. — [Kraków : UJ], [2014]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [rozdział w podręczniku, 2016]
 • TytułIdentification of enantiomers of bornyl acetate and $alpha$-pinene in essential oils from the Siberian fir needles
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoVibrational spectroscopy : from theory to practice / ed. by Kamilla Malek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — S. 192–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [rozdział w podręczniku, 2016]
 • TytułIdentyfikacja enancjomerów octanu bornylu i $alpha$-pinenu w olejkach eterycznych z igieł jodły syberyjskiej
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoSpektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod red. Kamilli Małek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — S. 198–204
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2018]
 • TytułInfrared and Raman study of selected mineral waters from Krynica-Zdrój (Poland)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Martyna Oleksy, Elżbieta Szostak
  ŹródłoAdvanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21textsuperscript{st}-22textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMolecular structure and vibrational spectra of 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (BDE 100)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bartosz Trzewik, Bogumiła WINID
  ŹródłoSpectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy. — 2017 vol. 182, s. 50–57. — tekst: https://goo.gl/GFERb2
 • keywords: Raman spectroscopy, IR spectroscopy, BDE 100, OFT calculations, 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2017.03.049

13
14
 • [referat, 2019]
 • TytułRestriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 14
 • keywords: soil pollution, manufactured gas plant, non-permeable barrier, pollutions migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • [referat, 2017]
 • TytułSolanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Marek SOLECKI, Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSynthesis and the crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and the spectral characteristics of a model acireductone
  AutorzyBartosz Trzewik, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, [et al.]
  ŹródłoNew Journal of Chemistry. — 2016 vol. 40 iss. 11, s. 9291–9303. — tekst: https://goo.gl/gryjl5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c6nj00562d

20
 • [referat, 2019]
 • TytułThe carbonate minerals in Sarmatian-Badenian sandstones from central part of the Carpathian Foredeep (Poland)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Marek L. SOLECKI, Bartosz Trzewik, Michał MARUTA, Joanna WARTAK, Danuta ZAGRAJCZUK
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2015]
 • TytułThe chemistry and quality of surface water from selected area of active oil exploitation
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Ewa KNAPIK, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 15
 • keywords: environment protection, surface water, oil exploitation, quality of water, chemistry of water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ prac rekultywacyjnych na zmiany jakościowe wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25