Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Chruszcz-Lipska, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1521-1711 orcid iD

ResearcherID: O-1138-2013

Scopus: 6505505803

PBN: 5e709316878c28a0473a2a87

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
2
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułAn arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna
  Details
 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułEnantiomer-specific detection of chiral sodium pravastatin by Raman spectroscopy: experimental and theoretical studies
  AutorzyK. CHRUSZCZ-LIPSKA, T. Borowski, M. Baranska
  ŹródłoSPEC 2014 [Dokument elektroniczny] : shedding new light on disease : 17–22 August 2014, Krakow, Poland : abstract book / ed. Kamilla Malek. — [Kraków : UJ], [2014]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [rozdział w podręczniku, 2016]
 • TytułIdentification of enantiomers of bornyl acetate and $alpha$-pinene in essential oils from the Siberian fir needles
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoVibrational spectroscopy : from theory to practice / ed. by Kamilla Malek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — S. 192–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [rozdział w podręczniku, 2016]
 • TytułIdentyfikacja enancjomerów octanu bornylu i $alpha$-pinenu w olejkach eterycznych z igieł jodły syberyjskiej
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoSpektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod red. Kamilli Małek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — S. 198–204
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułInfrared and Raman study of selected mineral waters from Krynica-Zdrój (Poland)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Martyna Oleksy, Elżbieta Szostak
  ŹródłoAdvanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21textsuperscript{st}-22textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMolecular structure and vibrational spectra of 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (BDE 100)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bartosz Trzewik, Bogumiła WINID
  ŹródłoSpectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy. — 2017 vol. 182, s. 50–57. — tekst: https://goo.gl/GFERb2
 • keywords: Raman spectroscopy, IR spectroscopy, BDE 100, OFT calculations, 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2017.03.049

15
16
 • [referat, 2021]
 • TytułRaman and ROA study of structural and optical isomers of carenes
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoICAVS-11 [Dokument elektroniczny] : 11textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : 23textsuperscript{rd}–26textsuperscript{th} August 2021 [Krakow] : abstract book. — [Krakow : s. n.], [2021]. — S. 188
 • keywords: carenes, ROA spectroscopy, DFT calculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułRemoval of cadmium from phosphoric acid in the presence of chloride ions using commercially available anion exchange resins
  AutorzyMarta Marszałek, Ewa KNAPIK, Marcin Piotrowski, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA
  ŹródłoJournal of Industrial and Engineering Chemistry. — 2023 vol. 118, s. 488–498
 • keywords: sorption kinetics, phosphoric acid, surface functional groups, cadmium removal, cadmium chloride complexes, anion exchange resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jiec.2022.11.032

19
 • [referat, 2019]
 • TytułRestriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier
  AutorzyJan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 14
 • keywords: soil pollution, manufactured gas plant, non permeable barrier, pollutions migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
24
 • [referat, 2017]
 • TytułSolanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Marek SOLECKI, Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSynthesis and the crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and the spectral characteristics of a model acireductone
  AutorzyBartosz Trzewik, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, [et al.]
  ŹródłoNew Journal of Chemistry. — 2016 vol. 40 iss. 11, s. 9291–9303. — tekst: https://goo.gl/gryjl5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c6nj00562d