Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Chruszcz-Lipska, dr

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1521-1711 orcid iD

ResearcherID: O-1138-2013

Scopus: 6505505803

PBN: 5e709316878c28a0473a2a87

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3529222
202311
2022422
2021413
202044
2019642
2018312
2017413
2016422
2015312
2014211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem357262
202311
2022413
202144
202044
20196231
2018321
20174121
2016413
201533
201422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem352312
202311
2022413
2021413
2020422
201966
201833
2017431
2016431
2015321
201422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem351817
202311
2022422
2021431
2020431
2019624
2018321
2017431
2016413
2015312
201422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem352213
202311
2022422
2021431
202044
2019624
2018321
2017431
2016422
2015321
2014211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem352213
202311
2022422
2021431
202044
2019624
2018321
2017431
2016422
2015321
20142111
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskimCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 780–783. — Bibliogr. s. 783

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.17

2
 • An arrangement of devices for underground storage of water and for its recovery / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SOLECKI Marek, SOLECKI Tadeusz, STOPA Jerzy, WIŚNIOWSKI Rafał, CHRUSZCZ-LIPSKA Katarzyna. — Int.Cl.: E03B 3/40\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4074901 A1 ; Opubl. 2022-10-19. — Zgłosz. nr EP22163933 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4074901A1.pdf

 • słowa kluczowe: podziemny zbiornik retencyjny, warstwa wodoprzepuszczalna, magazynowanie wody opadowej, magazynowanie wody roztopowej i drenażowej, odzysk wody opadowej, odzysk wody roztopowej i drenażowej

  keywords: underground retention reservoir, storage of rainwater, storage of snowmelt and drainage water, recovery of rainwater, recovery of snowmelt and drainage water, water permeable layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Aspekty hydrogeochemiczne związane z mieszaniem wód złożowych zatłaczanych do złoża węglowodorówHydrogeochemical aspects associated with the mixing of formation waters injected into the hydrocarbon reservoir / Barbara ULIASZ-MISIAK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 69–80. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97149-29635?filename=Hydrogeochemical%20aspects.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wody złożowe, złoże gazu ziemnego, mieszanie wód, zatłaczanie

  keywords: injection, gas field, water mixing, formation water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0017

5
6
 • Chemistry of reservoir fluids in the aspect of $CO_{2}$ injection for selected oil reservoirs in Poland / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6456, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6456/pdf

  orcid iD
 • keywords: EOR, CO2 injection, MMP (Minimum Miscibility Pressure) calculation, CHEMCAD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236456

7
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 17

 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Enantiomer-specific detection of chiral sodium pravastatin by Raman spectroscopy: experimental and theoretical studies / K. CHRUSZCZ-LIPSKA, T. Borowski, M. Baranska // W: SPEC 2014 [Dokument elektroniczny] : shedding new light on disease : 17–22 August 2014, Krakow, Poland : abstract book / ed. Kamilla Malek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : UJ], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — K. Chruszcz-Lipska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • High content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Gabriela Anna Madalska, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 8, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/8/pdf

  orcid iD
 • keywords: borate, high content of boron in water, curative water in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11010008

10
 • Identification of enantiomers of bornyl acetate and $\alpha$-pinene in essential oils from the Siberian fir needles / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: Vibrational spectroscopy : from theory to practice / ed. by Kamilla Malek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — ISBN: 978-83-01-18885-6. — S. 192–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Identyfikacja enancjomerów octanu bornylu i $\alpha$-pinenu w olejkach eterycznych z igieł jodły syberyjskiej[Identification of enantiomers of bornyl acetate and $\alpha$-pinene in essential oils from the Siberian fir needles] / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: Spektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod red. Kamilli Małek. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. — ISBN: 978-83-01-18826-9. — S. 198–204. — Bibliogr. s. 204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Infrared and Raman study of selected mineral waters from Krynica-Zdrój (Poland) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Martyna Oleksy, Elżbieta Szostak // W: Advanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21\textsuperscript{st}-22\textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — e-ISBN: 978-83-945177-9-3. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www2.chemia.uj.edu.pl/zor/seminariumATVS2018/Abstract_book.pdf [2018-06-28]. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Molecular structure and vibrational spectra of 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (BDE 100) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bartosz Trzewik, Bogumiła WINID // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2017 vol. 182, s. 50–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-21. — tekst: https://goo.gl/GFERb2

  orcid iD
 • keywords: Raman spectroscopy, IR spectroscopy, BDE 100, OFT calculations, 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2017.03.049

15
16
 • Raman and ROA study of structural and optical isomers of carenes / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // W: ICAVS-11 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} August 2021 [Krakow] : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : s. n.], [2021]. — S. 188. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icavs11.freexon.pl/pdf/ABSTRACT_BOOK_ICAVS11.pdf [2021-09-02]. — Bibliogr. s. 188

 • keywords: carenes, ROA spectroscopy, DFT calculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Removal of cadmium from phosphoric acid in the presence of chloride ions using commercially available anion exchange resins / Marta Marszałek, Ewa KNAPIK, Marcin Piotrowski, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA // Journal of Industrial and Engineering Chemistry ; ISSN 1226-086X. — 2023 vol. 118, s. 488–498. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-18

  orcid iD
 • keywords: sorption kinetics, phosphoric acid, surface functional groups, cadmium removal, cadmium chloride complexes, anion exchange resin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jiec.2022.11.032

19
 • Restriction of pollutant migration to surface water from the area of a „former manufactured gas plant” using a impermeable barrier / Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek Leszek SOLECKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 14

 • keywords: soil pollution, manufactured gas plant, non permeable barrier, pollutions migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Reuse of flowback water from hydraulic fracturing for drilling mud preparation and secondary hydrocarbon recovery / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Łukasz ŁUKAŃKO, Sławomir WYSOCKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5921, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5921/pdf

  orcid iD
 • keywords: coagulation, filtration, drilling mud, flow back water, reuse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185921

21
 • Separation of BTX fraction from reservoir brines by sorption onto hydrophobized biomass in a fixed-bed-column system / Ewa KNAPIK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Jerzy STOPA, Marta Marszałek, Agnieszka Makara // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 5 art. no. 1064, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-01. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/5/1064/htm

  orcid iD
 • keywords: BTX, breakthrough curve, oily brine, fixed bed column

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13051064

22
23
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezuBrine of the Fore-Sudetic Monocline as a source of magnesium / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 5, s. 1000–1003. — Bibliogr. s. 1003

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.5.11

24
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezuBrine of the Fore-Sudetic Monocline as a magnesium source / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Marek SOLECKI, Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 79. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Synthesis and the crystal structure of dimeric 1-hydroxyhexane-2,3-dione and the spectral characteristics of a model acireductone / Bartosz Trzewik, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, [et al.] // New Journal of Chemistry ; ISSN 1144-0546. — 2016 vol. 40 iss. 11, s. 9291–9303. — Bibliogr. s. 9302–9303. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-07. — tekst: https://goo.gl/gryjl5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c6nj00562d