Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Hadro, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


  • 2022

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


  • 2019

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6615-8597 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709297878c28a047398a22

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
  • [referat, 2019]
  • TytułDecreasing uncertainty of MT data interpretation in shallow subsurface by using a comprehensive interpretation of independent geophysical datasets : case study from eastern part of Polish Outer Carpathians
    AutorzyJakub WAŻNY, Adam CYGAL, Michał STEFANIUK, Piotr HADRO
    ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-67
  • keywords: geoelectrical methods, Carpathians, magnetotellurics, refraction tomography, comprehensive interpretation

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [referat, 2018]
  • TytułMethodology for electromagnetic noise removal from magnetotelluric data using Kalman filter : abstract
    AutorzyPiotr HADRO, Adam CYGAL
    ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • [referat, 2019]
  • TytułMethodology for electromagnetic noise removal from magnetotelluric data using machine learning techniques as a tool for improved structural interpretation – case study from Eastern Carpathians
    AutorzyPiotr HADRO, Adam CYGAL, Jakub WAŻNY
    ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-68
  • keywords: machine learning, Eastern Carpathians, magnetotelluric, EM noise, geological imaging

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • [referat, 2022]
  • TytułObrazowanie struktur karpackich w świetle eksperymentalnego przetwarzania danych geofizycznych
    AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Piotr HADRO, Adam CYGAL, Michał MARTUŚ, Aurelia ZAJĄC, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Justyna SOWIŃSKA-BOTOR
    ŹródłoProklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 29–30
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
  • [referat, 2018]
  • TytułPorównanie rozstawów powierzchniowego monitoringu mikrosejsmicznego pod względem ich wrażliwości na szum – przykład zastosowania języka programowania python
    AutorzyPiotr HADRO
    Źródło12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników : przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu : Kraków, 16-18 maja 2018 : streszczenia referatów / zesp. red. Piotr Dziadzio, Jolanta Likus, Dominika Bernaś. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2018. — S. 183–184
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
  • [referat, 2017]
  • TytułPresent geological setting and the development of the Draganowa Anticline, obtained by means of forward tectonic modelling
    AutorzyPiotr HADRO
    ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 415–421
  • keywords: Carpathians, tectonic modelling, thrust-fold belt

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.052

8
9
10
  • [referat, 2018]
  • TytułSpatial distribution of simulation related noise derived from complex microseismic monitoring system
    AutorzyPiotr HADRO, Paweł WANDYCZ, Andrzej PASTERNACKI, Tomasz MAĆKOWSKI
    ŹródłoASEC 2018 : 5textsuperscript{th} Annual Student Energy Congress, [7-10 March 2018, Zagreb] : proceedings. — [Zagreb : s. n.], [2018]. — S. 7–10
  • keywords: microseismic monitoring, seismic noise

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • [referat, 2022]
  • TytułWykorzystanie inwersji grawimetrycznej do kalibracji modeli prędkości w Karpatach fliszowych
    AutorzyAdam CYGAL, Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Piotr HADRO, Krzysztof PIENIĄDZ, Leszek SMOLARSKI
    ŹródłoGEOPETROL 2022 : wyzwania dla sektora naftowego i gazowniczego w dobie transformacji energetycznej : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [19-21 września 2022, Zakopane] : materiały konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2022. — S. 401-402
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: