Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Liana, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8161
2017413
201633
201511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem844
2017422
2016312
201511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem853
2017422
2016321
201511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88
201744
201633
201511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem853
2017431
2016312
201511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem862
2017431
2016321
2015111
  • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
2
  • Brittleness estimation based on elstic parameters in Baltic Basin
3
  • Comparison of tectonic structures in cores and XRMI logs: case study from the Baltic Basin (Poland)
4
  • Hydrocarbon potential of Ordovician and Silurian shale complexes in the central part of the Baltic Basin, Poland - case study
5
  • Natural and drilling induced factors influencing the brittleness estimation based on sonic logs
6
  • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
7
  • Porównanie interpretacji obrazowania ścian otworu wiertniczego za pomocą sondy XRMI z wynikami strukturalnej analizy rdzeni wiertniczych
8
  • Wyznaczenie parametru kruchości łupków dolnego paleozoiku basenu bałtyckiego na podstawie danych otworowych