Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Liana, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
2
  • Brittleness estimation based on elstic parameters in Baltic Basin
3
  • Comparison of tectonic structures in cores and XRMI logs: case study from the Baltic Basin (Poland)
4
  • Hydrocarbon potential of Ordovician and Silurian shale complexes in the central part of the Baltic Basin, Poland - case study
5
  • Natural and drilling induced factors influencing the brittleness estimation based on sonic logs
6
  • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
7
  • Porównanie interpretacji obrazowania ścian otworu wiertniczego za pomocą sondy XRMI z wynikami strukturalnej analizy rdzeni wiertniczych
8
  • Wyznaczenie parametru kruchości łupków dolnego paleozoiku basenu bałtyckiego na podstawie danych otworowych