Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gubernat, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5424-1091 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57189005106

PBN: 5e70938b878c28a0473ac7b3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułA Raman spectroscopic analysis of polymer membranes with graphene oxide and reduced graphene oxide
  AutorzyAnna Kołodziej, Elżbieta DŁUGOŃ, Małgorzata Świętek, Magdalena ZIĄBKA, Emilia Dawiec, Maciej GUBERNAT, Marek Michalec, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska
  ŹródłoJournal of Composites Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol.5 iss. 1 art. no. 20, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/2504-477X/5/1/20/pdf
2
3
 • [referat, 2022]
 • TytułAlumino-silicate catalysts for the synthesis of carbon nanotubes : [abstract]
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA
  ŹródłoCarbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2]
4
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAntibacterial properties of carbon fibers with layer deposited by magnetron technique
  AutorzyRoksana KURPANIK, Ewa DZIERZKOWSKA, Maciej GUBERNAT, Marcin Kudzin, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2021 no. 163 spec. iss., s. 103. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/199/7bd75b3d9ccd1118cff4810e2e5d7257/
5
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie wytrzymałości zakotwień metalowych na taśmach CFRP do sprężania konstrukcji budowlanych
  AutorzyTomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoKompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — S. 37
6
 • [referat, 2022]
 • TytułCarbon materials in nerve tissue stimulation and regeneration : [abstract]
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Maciej GUBERNAT, Danuta Jantas
  ŹródłoCarbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2] IS C2022-230
7
 • [referat, 2022]
 • TytułCarbon nanofibers as a new generation materials in water purification systems : [abstract]
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Weronika PAZDYK, Roksana KURPANIK, Marcel ZAMBRZYCKI, Krystian SOKOŁOWSKI, Aleksandra BENKO, Maciej GUBERNAT, Ewa STODOLAK-ZYCH
  ŹródłoCarbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2]
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCatalytic effect of montmorillonite nanoparticles on thermal decomposition of coal tar pitch to carbon
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Janusz Tomala, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoJournal of Analytical and Applied Pyrolysis. — 2018 vol. 130, s. 90–98. — tekst: https://goo.gl/oDUA6Y
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCatalytic graphene formation on coal tar pitch- derived carbon structure in the presence of $SiO_{2}$ nanoparticles
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Janusz Tomala, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCeramics International. — 2018 vol. 44 iss. 3, s. 3085–3091. — tekst: https://goo.gl/FsXN5i
11
 • [referat, 2022]
 • TytułC/C composites mechanical and thermo-physical properties dependence on successive densification cycles using PIP method and phenolic-formaldehyde resin
  AutorzyFilip Kateusz, Maciej GUBERNAT
  ŹródłoIII warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego : nowe trendy w nauce o węglu : 24 czerwca 2022, Kraków : [abstrakty]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — S. 26
12
 • [referat, 2021]
 • TytułChemiczne osadzanie z fazy gazowej wielościennych nanorurek węglowych z wykorzystaniem montmorylonitu jako katalizatora
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Marcel ZAMBRZYCKI
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe [Dokument elektroniczny] : nauka – przemysł' 2021 : XIII konferencja naukowo-techniczna : 23-26 listopada 2021, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — [Ustroń : s. n.], [2021]. — S. 28
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers
  AutorzyPatrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCeramics International. — 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610. — tekst: https://goo.gl/wpH8AF
15
 • [referat, 2015]
 • TytułComparison of selected properties of carbon materials obtained with use of conventional coal tar pitch and modified hard coal tar pitch
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Katarzyna Kopala, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18textsuperscript{th} to 22textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 43
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDe-agglomeration and homogenisation of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Wilhelm Frohs, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoJournal of Nanoparticle Research : an Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology. — 2016 vol. 18 iss. 3, s. 56-1–56-13. — tekst: https://goo.gl/3gGID2
17
 • [referat, 2014]
 • TytułDeagglomeration and homogenization of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Katarzyna Jasińska, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon materials in science and technology : the 9textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : 14–18 September 2014, Toruń : book of abstracts. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2014]. — S. 85
18
 • [referat, 2016]
 • TytułDispersion of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — [USA : s. n.], [2016]. — S. [1–2] (2-Tuesday, S_04, P2-11)
19
 • [referat, 2016]
 • TytułEffect of montmorillonite nanoparticles on thermal conversion of coal tar pitch
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — [USA : s. n.], [2016]. — S. [1–2] (1-Monday, S_04, 03-2)
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułEffect of secondary carbon nanofillers on the electrical, thermal, and mechanical properties of conductive hybrid composites based on epoxy resin and graphite
  AutorzyMarcel ZAMBRZYCKI, Krystian SOKOŁOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4169, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4169/pdf
21
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2020]
 • TytułFibrous carbon scaffold modified by polysaccharides with potential biological activity
  AutorzyMaciej GUBERNAT, Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Maciej Boguń, Magdalena Chadzińska, Ewa STODOLAK-ZYCH
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2020 vol. 23 no. 158 spec. iss., s. 53. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/131/8e17ff4cf6928bbd7aac530dc0319778/
22
 • [referat, 2021]
 • TytułFibrous carbon scaffold supporting tissue regeneration : poster 24
  AutorzyEwa DZIERZKOWSKA, Anna Scisłowska-Czarnecka, Magdalena Chadzińska, Maciej GUBERNAT, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH
  ŹródłoThe 2textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — S. 67
23
 • [referat, 2022]
 • TytułGranulacja mikronowych frakcji surowców węglowych i grafitowych z zastosowaniem mieszania wysokoenergetycznego i spoiwa organicznego
  AutorzyRyszard Wielowski, Maciej GUBERNAT, Daniel Szlachta
  ŹródłoIII warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego : nowe trendy w nauce o węglu : 24 czerwca 2022, Kraków : [abstrakty]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — S. 28–29
24
 • [referat, 2016]
 • TytułImplementation into pilot plant scale modified coal tar pitch, used for eco-friendly carbon & graphite manufacture
  AutorzyJakub Kawala, Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Patrycja Musioł, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 38
25